Lietuvos Respublikos Seimas

2001-11-14

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, lapkričio 14 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Pavojingų krovinių vežimo įstatymo projektas Nr. IXP-1106, kurį pristatė Susisiekimo viceministras Arijus Ramonas bei Susisiekimo ministerijos Aplinkosaugos skyriaus vedėjas Vytautas Gūžys. Įstatymo projekto tikslas – nustatyti pavojingų krovinių vežimo kelių, geležinkelių, vidaus vandenų, jūrų ir oro transportu Lietuvos Respublikoje teisinius ir organizacinius pagrindus, siekiant užtikrinti saugų pavojingų krovinių vežimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Komiteto nariai po svarstymo pritarė įstatymo projektui su sąlyga, kad įstatymo projekto rengėjai atsižvelgs į Teisės departamento išvadoje pateiktas pastabas bei komiteto narių pasiūlymus.

Svarstant antrąjį klausimą - Lietuvos ekonominės plėtros agentūros (LEPA) 2002 m. biudžeto projektą, išryškėjo, kad asignavimai jos veiklai yra pastoviai mažinami. Akcentuodamas Lietuvos ekonominės plėtros agentūros vykdomų darbų svarbą, URK nutarė kreiptis į Finansų ir biudžeto komitetą prašydamas rasti galimybę skirti Lietuvos ekonominės plėtros agentūrai papildomų lėšų.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 15.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas