Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001-11-14

Komitetas 2001-11-14 posėdyje svarstė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 206, 2061, 2062, 2063 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1005(2). Posėdyje dalyvavo Seimo narys N.Medvedevas, Valstybės saugumo departamento atstovai A.Mikutis ir A.Ponamariovas, Migracijos departamento direktorius A.Gavėnas, Teisės instituto direktorius A.Dapšys ir Instituto skyriaus specialistas M.Girdauskas. Projekto tikslas – patikslinti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 206 -2063 straipsnių dispozicijas ir kai kurias sankcijas, patvirtinus naują užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarką. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui, tačiau siūlo pagrindiniam komitetui diferencijuoti baudas, kad už visuomenei mažiau pavojingus užsieniečio apgyvendinimo ar įdarbinimo tvarkos pažeidimus būtų taikomas įspėjimas.

Dalyvaujant Seimo nariui A.Sadeckui, Komitetas svarstė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21412 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1014. Pagal šiuo metu galiojantį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą administracinėn atsakomybėn negali būti traukiami asmenys už informavimo produkcijos platinimą. Projekte nurodoma, kad į platinimo sąvoką neįeina demonstravimas, siūloma jį įrašyti. Komitetas iš esmės pritarė įstatymų projektui su siūlymu apibrėžti informavimo produkcijos “demonstravimo” ir “platinimo” sąvokas.

Komitetas svarstė Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-762(3). Posėdyje dalyvavo Seimo narė D.Mikutienė, Aplinkos ministerijos atstovė R.Baškytė. Komiteto nuomone, įstatymo projektas turėtų būti tobulinamas, kadangi žmogaus teisių požiūriu nepriimtinas dėl šių motyvų: 1. Dabartinis tekstas sudaro prielaidas korupcijai, biurokratizmui ir kitiems žmogaus teisių pažeidimams, nes apsaugos valdininkams, pareigūnams suteikiamos labai plačios teisės, tačiau nėra jų kompetencijos ribų, nėra pakankamų atsakomybės reikalavimų, varžoma teisė kreiptis į teismą. 2. Iš esmės, nėra normų, kurios padėtų žmonėms, verslo subjektams, kurie naudosis žeme saugomose teritorijose, apsiginti nuo valdininkų ir gauti iš jų informaciją. 3. Pagal projektą ne įstatymais, o tarnybų sprendimais bus nustatomi reikalavimai subjektams, jų teisių suvaržymai. Praktika rodo, kad tokia laisvė valdininkams ir beteisė kitų asmenų padėtis sudaro prielaidas valdininkų savivalei, žmogaus teisių pažeidimams.

Komitetas bendru sutarimu pritarė iniciatorių pateiktam Administracinių teisės pažeidimų kodekso 180 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1099, numatančią administracinę atsakomybė tėvams ar kitiems asmenims, kurie alkoholinius gėrimus vaikams nupirko ar su jais alkoholinius gėrimus gėrė.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 15.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas