Lietuvos Respublikos Seimas

Šiaurės šalių investicijos

Pranešimas VIR 2001 11 14

Seimo Pirmininko sveikinimo kalba, pasakyta lapkričio 14 d., susitikime–seminare su Šiaurės Europos šalių investuotojais

Leiskite nuoširdžiausiai pasveikinti šio susitikimo–seminaro dalyvius ir pirmiausiai mūsų bičiulius iš Šiaurės Europos šalių, kurių indėlis į mūsų jaunos valstybės ekonomiką yra bene labiausiai juntamas.

Aš pasakiau “jaunos valstybės” ir pasijutau tarsi būčiau pataikaujantis jums, vyresniems, jau “pražilusiems”, todėl daugiau išmanantiems, daugiau turintiems ir daugiau galintiems.

Ne pirmuosius šimtmečius gyvuoja ir mūsų valstybė. Jau rengiamės minėti 1000-metį, kai žodis “Lietuva” buvo paminėtas žmonijos istorijoje.

Deja, mūsų valstybės istorija buvo sustabdyta. Ir sustabdė ją... mūsų geografija. Ji buvo labai gera, gal net geresnė už jūsų. Ir todėl tapo mūsų nelaime.

Būdama puikiausias kelias tarp Rytų ir Vakarų, mūsų geografija tapo reikalinga Europos grobuonims. Ir ja ėmė vaikščioti ne prekės, kroviniai, pinigai, o... kareiviški batai. Iš Rytų į Vakarus. Iš Vakarų – į Rytus.

Ir mūsų geografija sustabdė mūsų istoriją.

Mes nemokėjome būti suomiais ir pasipriešinti.

Ir todėl mūsų neliko politiniame pasaulio žemėlapyje.

Mes negalėjome būti savarankiškais švedais, norvegais, danais, islandais – ir todėl mūsų neliko ekonominiame pasaulio žemėlapyje.

Mes tik galėjome kalbėti ir dainuoti savo kalba. Ir tai tik todėl, kad sugebėjome pergudrauti savo šeimininkus, nemokėjusius kalbėti mūsiškai.

Bet tai leido mums pabusti ir keltis...

Ir pradėti viską iš naujo.

Mes labai džiaugiamės, kad keltis mums padėjote ir jūs, mūsų bičiuliai iš Šiaurės.

Pripažindami mus pirmiausia politiškai.

Paskui – ir ekonomiškai: investuodami į mūsų valstybės ekonomiką.

O tai jau ir vienas iš ženklų, kad mūsų ekonomika atsigauna.

Ir viena iš ekonomikos atsigavimo priežasčių.

IR PRIEŽASTIS IR REZULTATAS.

Vadinasi, mumis jau galima pasitikėti.

Nes UŽSIENIO INVESTICIJA – tai ne vien pinigai, ne vien materialus ir nematerialus turtas.

UŽSIENIO INVESTICIJA – tai pirmiausia – PASITIKĖJIMAS.

Jūsų pasitikėjimas mumis.

Ir vienų kitais.

Žingsnis po žingsnio mes tampame vis patikimesniais partneriais.

Mūsų bendras vidaus produktas ima augti.

Ima augti ir tiesioginės užsienio investicijos.

Lietuvą savo investicijoms pasirinko nemažai garsių pasaulio bendrovių - "Siemens", "Yazaki", "Telia" ir "Sonera", "Carlsberg", "Mars" ir "Kraft Food", "Marzotto", "Cargill", "Philip Morris" ir kitos.

Šių metų liepos 1-os dienos duomenimis, tiesioginių užsienio investicijų apimtys pasiekė per 2,5 milijardų JAV dolerių arba arti 700 dolerių vienam Lietuvos gyventojui.

Ženkli ir investicijų augimo dinamika. Per šių metų pirmąjį pusmetį ji išaugo 8,4 procento.

Bendrame investicijų kontekste itin svarbią vietą užima mūsų bičiuliai iš Šiaurės Europos.

Dešimties stambiausių užsienio investuotojų sąraše - 7 investuotojai iš Šiaurės šalių.

Tiesioginės jų investicijos Lietuvoje sudarė beveik 44 % visų tiesioginių užsienio investicijų.

Šiaurės šalių investuotojai užima strateginę padėtį daugelyje pagrindinių ir pelningų Lietuvos ekonomikos sektorių – bankininkystės, telekomunikacijų, draudimo, alaus gamybos, cukraus pramonės, naftos gavybos.

Aktyviai veikia laivininkystėje (DFDS TorLine), energetikoje (Vattenfall), vaistų rinkoje, mažmeninėje prekyboje (įskaitant naftos produktus), pieno pramonėje.

Galima tikėtis Šiaurės šalių investuotojų atėjimo į oro transportą.

Mūsų bičiulių iš Šiaurės investicijų augumą lemia ne vien jų pasitikėjimas ar geranoriškumas. Tiesioginių investuotojų elgseną lemia ir Lietuvos Respublikos Investicijų įstatymas, kuriuo apibrėžiamos investuotojų teisės, investicijų apsauga. Ir tas įstatymas daugelio nuomone, yra pakankamai palankus investicijoms.

Tai nereiškia, kad investicijų sąlygos neturi būti tobulinamos.

Investavimo sistema – tai ne susiekiantys indai, kai visuose vanduo yra tame pačiame aukštyje. Investicijų sistemoje daugiau “vandens” tame inde, į kurį lengviau tekėti...

Tačiau Lietuvoje vienam gyventojui tenka mažiau tiesioginių užsienio investicijų nei kitose Baltijos šalyse.

Vadinasi, kažkas toje susisiekiančių indų sistemoje yra dar ne taip.

Vadinasi, mums dar teks šį bei tą ten paremontuoti, kad mūsų “inde” jūsų “vandens”, mieli mūsų bičiuliai šiauriečiai, būtų dar daugiau.

Ne pietiečiai ir mes, lietuviai.

Mes iš esmės – irgi Šiaurėje.

O niekas geriau už šiauriečius nesuvokia, kas yra ŠILUMA...

Ypač rankos šiluma...

Ypač kai ji spaudžia kitą ranką...

Ir jaučia kitos rankos šilumą.

Tad leiskite šiltai paspausti jūsų rankas

Ir baigiant pasakyti:

Dabar mūsų geografija jau ne ta geografija, kuri mums trukdė...

Nūnai ji vėl tampa privalumu.

Ji naudinga.

Mums.

Ir jums.

Dėkoju už dėmesį.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 14.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas