Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2001.11.12 posėdį

2001 m. lapkričio 12 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, paskirtas pagrindiniu komitetu, svarstė:

- Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo projektą IXP-624 ir nusprendė: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 6 balsavo “už“, 1- “prieš“.)

- Profesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-861 ir Įstatymo “Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto“ 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-862 ir nusprendė: daryti svarstymų komitete pertrauką iki gruodžio 3 dienos, siūlant išvadų projektų rengėjams (Jonui Jurkui ir Sauliui Lapėnui) kartu su Gintaru Didžioku ir Algimantu Valentinu Indriūnu bei dalyvaujant projektų iniciatoriams bei komiteto patarėjams tobulinti įstatymų projektus.

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-26(4) ir nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui atsižvelgti į šias komiteto pastabas:

1) projekto 2 straipsnio 1 dalyje atskleisti žodžių “kompetentingos kalbos klausimais institucijos” turinį arba konkrečiai išvardinti institucijas, kurioms suteikiama teisė teikti siūlymus Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui;

2) projekto 2 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl komisijos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo ir atleidimo suderinti su projekto 4 straipsnio 2 dalyje dėl komisijos narių, pirmininko ir pavaduotojo kandidatūrų tvirtinimo, kadangi tai netapačios sąvokos;

3) iš projekto 7 straipsnio 1 dalies išbraukti žodį “patvirtinti” kaip perteklinį;

4) tiksliau atskleisti Kalbos komisijos sekretoriato statusą, nes projekto 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas byloja, kad sekretoriato funkcija – aptarnauti komisijos struktūrinių padalinių veiklą, o to paties straipsnio 4 punktas leidžia daryti išvadą, kad tai nebus paslaugų tarnautojai, nes jie privalės teikti “dalykinę paramą” Valstybinės kalbos inspekcijos inspektoriams;

5) atskleisti 9 straipsnio 1 dalies 4 punkte vartojamos “dalykinės paramos” turinį.

- Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP- 440Gr ir nusprendė: nepritarti Lietuvos Respublikos Prezidento dekretui. (Balsavimo rezultatai: 4 balsavo “už“, 3 - “prieš“.) Komiteto nuomone, valstybė (savivaldybė) turi rūpintis žmonių sveikata ir užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, todėl Seimo priimtu įstatymu nustatyti administraciniai suvaržymai steigti pirminės sveikatos priežiūros įstaigas yra pagrįsti.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 14.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas