Lietuvos Respublikos Seimas

2001 11 14 d. BFK posėdis

 

 

1. Apsvarstytos Aplinkos apsaugos, Ekonomikos, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių, Informacinės visuomenės plėtros, Užsienio komitetų išvados bei Seimo narių pasiūlymų ir valstybės institucijų bei įstaigų prašymai dėl 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr.IXP-1070. Galutinis sprendimas bus paskelbtas 2001 11 19 d. komiteto posėdyje.

2. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

2.1. 1972 metų Muitinės konvencijos dėl konteinerių ratifikavimo įstatymo projektui IXP-1129ES - kuratoriai: G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/.

2.2. Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 7, 8(1), 33, 34, 35, 37 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 33(1) straipsniu įstatymo projektui IXP-1134 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/.

2.3. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 9, 11, 12, 14 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1128 - kuratoriai V.Saulis R.Palaitis /A.Mikalauskas/..

 
Naujausi pakeitimai - 2001 11 14.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas