Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 14 dienos posėdyje

Komitetas apsvarstė darbo grupės parengtą ir Seimo plenariniame posėdyje pristatytą Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-103(2A). nauja įstatymo redakcija buvo parengta atsižvelgiant į Aukštojo mokslo įstatymo nuostatas, tačiau Teisės departamentas pateikė gana daug pastabų ir taisytinų vietų juridinės technikos požiūriu. Mokslo ir studijų departamentas pristatė savo parengtą alternatyvų įstatymo projektą, kuriame yra gerų formuluočių, suderintų su naujai įsigaliojusiu Civiliniu kodeksu. Komitetas sudarė darbo grupę (Seimo narys Gintaras Šileikis, švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus, Mokslo ir studijų departamento direktorius Albertas Žalys, jo pavaduotojas Stanislovas Žurauskas, Lietuvos mokslo tarybos patarėjas Vladislovas Guoga ir komiteto vyr. patarėjas Alfonsas Ramonas) ir pavedė jai per savaitę parengti pataisytą įstatymo projektą, kuriame būtų atsižvelgta į Teisės departamento pastabas, taip pat į alternatyvaus projekto tikslesnes formuluotes.

Seimo narė Dalia Teišerskytė pristatė darbo grupės, kuriai ji vadovavo, parengtą įstatymų projektų paketą dėl Paveldo globos komisijos sukūrimo. Projektų tikslas - sukurti vieningą kultūros paveldo globos reguliavimo sistemą. Siekiant šio tikslo, siūloma reorganizuoti Valstybinę paminklosaugos komisiją sukuriant 4 pakomisijus, vienas iš kurių būtų dabartinė Etninės kultūros globos taryba, ir pakeisti jos pavadinimą į "Valstybinė paveldo globos komisija".
Naujausi pakeitimai - 2001 11 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas