Lietuvos Respublikos Seimas

2001 11 14 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Biudžeto ir finansų komitete vyko 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių įstatymo projekto (aplinkosaugos programų finansavimo) IXP-1070 svarstymas, kurį pristatė Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis.

Komitete vyko pasirengimas svarstymui Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1137 (ES), kuriame dalyvavo Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius Laimutis Budrys. Nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti J.Raistenskį ir V.Einorį; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Laukinės gyvūnijos įstatymo projektui (nauja redakcija) IXP-1137 laukia iki 2001 m. lapkričio 23 d.; prašyti Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Laukinės gyvūnijos įstatymo projekto (nauja redakcija) IXP-1137 iki 2001 m. lapkričio 23 d.; klausymus dėl Laukinės gyvūnijos įstatymo projekto (nauja redakcija) surengti 2001 m. lapkričio 26 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2001 m. lapkričio 28 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Laukinės gyvūnijos įstatymo projekto (nauja redakcija) IXP-1137 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2001 m. lapkričio 28 d.

Komitete vyko pasirengimas svarstymui Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP- 113 1136 (ES), kuriame dalyvavo Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius Laimutis Budrys. Nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti V.Baravyką, J.Juozaitienę; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo projektui (nauja redakcija) IXP-1136 laukia iki 2001 m. lapkričio 23 d.; prašyti Seimo Žmogaus teisių komiteto, Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo projekto (nauja redakcija) IXP-1136 iki 2001 m. lapkričio 23 d.; klausymus dėl Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo projekto (nauja redakcija) surengti 2001 m. lapkričio 26 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2001 m. lapkričio 28 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo projekto (nauja redakcija) IXP-1136 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2001 m. lapkričio 28 d.

Komitete vyko pasirengimas svarstymui Žemės įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr.IXP-1121, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-1140, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų Nr.IXP-1062 ir 1062(A) ir Žemės reformos įstatymo 10 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP- 1141, kuriame dalyvavo Rūta Baškytė (Aplinkos ministro patarėja), Jelena Liaskovskaja (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja), Kazys Maksvytis (Žemės ūkio ministerijos viceministras). Nuspręsta: Komiteto išvadų projektų rengėjais paskirti A.Baurą, J.Juozaitienę; prašyti papildomų Seimo Kaimo reikalų, Teisės ir teisėtvarkos, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų svarstyti Žemės įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.IXP-1121, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1140, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus Nr.IXP-1062 ir 1062(A) ir Žemės reformos įstatymo 10 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP- 1141 2001 m. lapkričio 19 d. ir Seimo protokolinio nutarimo nustatyta tvarka pateikti savo išvadas Aplinkos apsaugos komitetui; Žemės įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr.IXP-1121, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-1140, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų Nr.IXP-1062 ir 1062(A) ir Žemės reformos įstatymo 10 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP- 1141 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2001 m. lapkričio 21 d.

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 11 14.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas