Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susirūpino žemdirbiais

Pranešimas VIR

2001 11 13

 

Paskutiniųjų Seimo Pirmininko Artūro Paulausko išvykų į Marijampolę, Šakius, Panevėžį, Klaipėdos metu produkcijos prekybos tinklams tiekėjai, šių rajonų žemdirbiai, prašė imtis priemonių pažaboti didžiųjų prekybos tinklų savivaliavimą. Diktuodami savo sąlygas, jie žemdirbiams nepalieka kito kelio kaip “laisva valia” pasirašyti sutartis, pagal kurias už pateiktą produkciją su jais atsiskaitoma tik praėjus trims mėnesiams.

Tokiu būdu didieji prekybos tinklai, pasak žemdirbių, už jų apyvartines lėšas stato savo naujus objektus Lietuvoje ir už jos ribų.

Antradienį Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pokalbiui šiuo klausimu buvo pasikvietęs Konkurencijos tarybos pirmininką Rimantą Stanikūną. Konkurencijos tarnybos vadovas pripažino, kad tokia situacija egzistuoja, nepaisant to, kad “Atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją įstatymas” nurodo, jog ūkio subjektai privalo įvykdyti atsiskaitymus per 30 dienų. Tačiau, jo nuomone, įstatymas neveikia, nes jo vykdymas pavestas apskritims, o jos neturi tarnybos, kuri galėtų šį įstatymą vykdyti. Be to įstatymas nenumato jokios padarytos žalos atlyginimo ar kitokios atsakomybės.

Seimo Pirmininkas imasi kuruoti šio klausimo sprendimą. Numatyta patobulinti “Atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją įstatymą”, numatant nuobaudų išieškojimą konkrečiai veikiančiai institucijai. Be to, Seimo Pirmininko nuomone, šios problemos kontekste būtina peržiūrėti Civilinį kodeksą, Mokėjimų įstatymą, Konkurencijos įstatymą, bankininkystės normatyvinius aktus ir suderinti juos su Europos Sąjungos 36-osios direktyvos reikalavimais. Minėta ES direktyva numato, kad ūkio subjektai privalo atsiskaityti per 30 dienų ir numato konkrečias sankcijas už terminų pažeidimą.

Seimo Pirmininko patarėjas

Ferdinandas Kauzonas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 11 13.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas