Lietuvos Respublikos Seimas

2001 11 12 BFK posėdis

 

 

 

1. Apsvarstytas Akcizų įstatymo 51 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1072.

Pritarta komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo narių Gintauto Šivicko ir Algirdo Butkevičiaus pasiūlymus.

" 1. Siūlau išbraukti įstatymo projekto 1 straipsnio 4 dalį:

“4. Pakeisti 51 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip

“13) šokoladui ir kitiems maisto produktams, turintiems kakavos, išskyrus kakavos miltelius ir produktus, turinčius mažiau kaip 18 procentų masės kakavos sviesto, - 15 procentų apmokestinamosios vertės;”

2. Siūlau pakeisti įstatymo projekto 1 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

“6. Pakeisti 51 straipsnio 1 dalies 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21) mazutui ir orimulsijai – 45 litai už toną;”

3. Papildyti įstatymo projekto 2 straipsnį 3 dalimi:

“3. Šis įstatymas galioja iki 2002 m. birželio 30d. imtinai”

2. Apsvarstytos Europos, Kaimo reikalų, Socialinių reikalų ir darbo, Sveikatos reikalų, Švietimo, mokslo ir kultūros bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvados dėl 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr.IXP-1070. Galutinis sprendimas bus paskelbtas 2001 11 19 d. komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 12.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas