Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 11 d. posėdyje

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas surengė bendrą posėdį su Informacinės visuomenės komitetu. Buvo aptartos komitetų bendradarbiavimo galimybės, kuruojamos sritys, rengiamos Seimo statuto pataisos.

Komiteto posėdyje Krašto apsaugos ministerijos viceministrai Valdemaras Sarapinas ir Povilas Malakauskas pristatė numatomą Krašto apsaugos ministerijos biudžetą. Buvo aptartos galimybės Lietuvos mokslo įstaigoms ir mokslininkų grupėms teikti užsakymų mokslo darbams, kurie galėtų būti pritaikomi krašto apsaugos sistemoje šalies gynybinei galiai stiprinti. Krašto apsaugos ministerijos atsakingi pareigūnai atsakė į gausius komiteto narių klausimus.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 12.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas