Lietuvos Respublikos Seimas

2001-11-07 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
E. Kazakevičius, LR Vyriausybės kanceliarijos Informacinės visuomenės skyriaus vedėjas.
G. Vilkelis, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas.
V. Vitkauskas, InfoBalt prezidentas.
D. Maikštėnas, UAB “Omnitel” rinkos strategijos koordinatorius.

Darbotvarkė:

1. Komiteto išvadų dėl Biudžeto įstatymo projekto formulavimas ir svarstymas (pranešėjas
A. Kunčinas).
2. Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės ateinančiai savaitei tvirtinimas (pranešėjas
A. Kunčinas).

1. SVARSTYTA: Komiteto išvadų dėl Biudžeto įstatymo projekto formulavimas ir svarstymas (pranešėjas
A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Ryšių reguliavimo tarnybos prie LR Vyriausybės finansavimui kitų metų valstybės biudžete.

2. Kreiptis į Susisiekimo ir Ūkio ministrus bei AB “Lietuvos energija” ir AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinius direktorius su prašymu pateikti pažymas apie paskolų, gaunamų su valstybės garantija, panaudojimą, nurodant vykdomų projektų tikslingumą, kokio sudėtinio plano dalis yra numatomi darbai, kokie konkretūs darbai bus atlikti už numatytas lėšas 2002 metais.

3. Pritarti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos bei Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos finansavimui kitų metų valstybės biudžete.

4. Pritarti siūlymui LR Vyriausybei bei Švietimo ir mokslo ministerijai kompiuterinės įrangos įsigijimui skirti tiek, kiek numatyta Vyriausybės programoje (14 mln. Lt). Lėšas skirti iš šių šaltinių: 1) vidinių Švietimo ir mokslo ministerijos rezervų;
2) peržiūrėti investicijų programą, kurioje siūloma paskolas skirti kitoms žinyboms; 3) tęsti mokyklų kompiuterizavimo programą, bendradarbiaujant su Krašto apsaugos ministerija.

5. Pritarti siūlymui integralios bibliotekų informacijos sistemos LIBIS kūrimo finansavimui kitų metų valstybės biudžete skirti 3 mln. Lt.

6. Pritarti siūlymui Valstybinei lietuvių kalbos komisijai kitų metų valstybės biudžete skirti 3 mln. Lt.

7. Pritarti siūlymui Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės kitų metų valstybės biudžete:

7.1. darbo užmokesčiui 2002 m. biudžeto įstatymo projekte numatytus asignavimus padidinti iki prašyto 1 mln. 600 tūkst. Lt;

7.2. vietoj prašytų 7 mln. 635 tūkst. Lt investiciniams projektams skirti 6 mln. 635 tūkst. Lt, iš jų:

· pagrindinių priemonių įsigijimui – palikti 440 tūkst. Lt;

· valdžios “elektroninių vartų” (interneto portalo) kūrimui – palikti 100 tūkst. Lt;

· valstybinių telekomunikacinių tinklų laisvų resursų integravimui – palikti 2 mln. Lt;

· elektroninio parašo infrastruktūros kūrimui – sumažinti iki 200 tūkst. Lt (ideologijai vystyti);

· valstybinių institucijų kompiuterinio tinklo (VIKT) plėtrai ir tolesnei integracijai į pasaulinį interneto tinklą – palikti 2 mln. 200 tūkst. Lt;

· valstybinių institucijų programinės įrangos licencijavimui – palikti 1 mln. 500 tūkst. Lt.

8. Prašyti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės detalizuoti iš biudžeto finansuojamus projektus.

9. Prašyti Valstybinės jaunimo reikalų tarybos pagrįsti savo prašymą skirti papildomą 300 tūkst. Lt finansavimą, reikalingą pradėti įgyvendinti naują programą “Jaunimas – aktyvioji informacinės visuomenės dalis”.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA: Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės ateinančiai savaitei tvirtinimas (pranešėjas A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA:

1. Apsvarstyti ir patvirtinti komiteto išvadas dėl Biudžeto įstatymo projekto lapkričio 10 d., 9 val. posėdyje.

2. Lapkričio 10 d., 11 val., surengti Stepono Maculevičiaus Lietuvos centrinių interneto vartų projekto “Lietuva Jums” pristatymą.

3. Lapkričio 12 d., 10 val., surengti bendrą komiteto posėdį kartu su Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu. Diskusijos tema – komitetų kuruojamos sritys.

4. Į lapkričio 12 d. darbotvarkę įtraukti:

4.1. Komiteto išvadų dėl Biudžeto įstatymo projekto galutinį aptarimą.

4.2. Elektroninio parašo įstatymo pataisų pristatymą.

5. Lapkričio 14 d. surengti išvažiuojamąjį komiteto posėdį į Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto organizuojamą konferenciją “Internetinės žiniasklaidos problemos ir plėtros tendencijos”. Pranešėjas – V. Kvietkauskas.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 11 12.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas