Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 10 31)

Komitetas apsvarstė:

1. Valstybės turto fondo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-504, ir nutarė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

2. Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo apyskaitos" projektą Nr.IXP-790, ir nutarė pritarti iniciatorių pateiktam projektui.

3. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-40(2). Komitetas nutarė daryti įstatymo projekto svarstyme pertrauką ir kreiptis į Vyriausybę prašant pateikti paskaičiavimus dėl lėšų poreikio svarstomo įstatymo projekto įgyvendinimui. Seimo narys A. Melianas atkreipė komiteto dėmesį į tai, kad svarstomas įstatymo projektas buvo užregistruotas nesilaikant Seimo statuto nuostatų. Jis pareikalavo, kad Komitetas priimtų protokolinį sprendimą, kuriame būtų pareikalauta iš Seimo posėdžių sekretoriato ateityje neregistruoti tų įstatymų projektų, kurių aiškinamuosiuose raštuose nėra pateikta duomenų, kiek biudžeto lėšų pareikalaus įstatymo įgyvendinimas.

Be to, Komitetas pritarė Vyriausybės išvadai dėl Labdaros ir paramos įstatymo 1, 7, 10, 12 ir 15 straipsnių papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-430(2) ir Teisės departamento išvadai dėl Labdaros ir paramos įstatymo 1, 3, 5, 10, 12, 12 ir 15 straipsnių papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-430(4).

Dalyvaujant socialinės apsaugos ir darbo ministrei V. Blinkevičiūtei, socialinės apsaugos ir darbo viceministrei A. Morkūnienei, finansų viceministrui E. Žilevičiui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriui D. Preveliui ir kitiems Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijų atstovams, įvyko Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. IXP-1073 ir Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. IXP-1070 klausymai.

Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas
Naujausi pakeitimai - 2001 11 09.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas