Lietuvos Respublikos Seimas

2001-11-08

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, lapkričio 8 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

LR 2002 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. IXP-1070 (Europos komiteto prie LRV 2002 m. biudžeto projektas). Tęsiant projekto svarstymą savo komentarus pateikė Finansų ministerijos Iždo departamento Ūkio sektorių skyriaus viršininkė Genovaitė Kraujalienė, Europos Komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Paunksnis bei Komiteto narys Valerijus Simulik. Po svarstymo komiteto nariai pritarė įstatymo projektui bei siūlymui kreiptis į Vyriausybę dėl papildomų lėšų skyrimo.

Konvencijos dėl aplinkos keitimo būdų naudojimo karo ar bet kokiems priešiškiems tikslams uždraudimo ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1091, kurį pristatė komiteto narys Sergejus Dmitrijevas. Konvencijos tikslas – uždrausti karo ar bet kokiems kitiems priešiškiems tikslams naudoti situaciją, susidariusią dėl aplinkos keitimo būdų naudojimo. Įstatymo projektui, po svarstymo, komiteto nariai pritarė vienbalsiai.

Papildžius komiteto darbotvarkę buvo apsvarstytas klausimas dėl Kauno ir Klaipėdos apskričių tarptautinio bendradarbiavimo finansavimo, kurį pristatė Komiteto narys Vaclovas Stankevič. Detalesnei šio klausimo analizei buvo nutarta surengti bendrą Užsienio bei Europos reikalų komitetų posėdį.

Su antruoju papildomu klausimu dėl Lietuvos ekonominės plėtros agentūros 2002 m. biudžeto komiteto narius supažindino Lietuvos ekonominės plėtros agentūros generalinis direktorius Vytas Gruodis bei Finansų ministerijos Iždo departamento Ūkio sektorių skyriaus viršininkė Genovaitė Kraujalienė.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 09.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas