Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. lapkričio 7 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narių P.Vilko ir E.Maldeikio pasiūlymai 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui IXP-1070.

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti Seimo nario P.Vilko siūlymui - sumažinti asignavimus valstybės valdymo išlaidoms 22936 tūkst. Lt ir juos skirti sveikatos priežiūrai.
 2. Iš esmės pritarti Seimo nario P.Vilko siūlymui - 1000 tūkst. Lt asignavimus skirtus Pasaulinei lietuvių dainų šventei skirti vaikų chorų (berniukų ir mergaičių) steigimui ir pasiūlyti sutaupytų lėšų paskirstymo tikslingumą Finansų ministerijai suderinti su Kultūros ministerija.
 3. Iš esmės pritarti Seimo nario P.Vilko siūlymui - Krašto apsaugos investicijoms skirtas lėšas iš privatizavimo fondo sumažinti 92990 tūkst. Lt ir skirti juos privalomojo sveikatos draudimo fondui:
 4. 02.01 Išlaidos vaistų įsigijimui kompensuoti - 18450 tūkst. Lt;

  04 Išlaidos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti - 27740 tūkst. Lt;

  05 Išlaidos galūnėms, sąnariams ir organams protezuoti, protezams įsigyti ir kitų Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nustatytų centralizuotai įsigyjamų vaistų ir medicinos priemonių išlaidoms kompensuoti - 46800 tūkst. Lt.

  Ir šį pasiūlymą išdėstyti taip:

  "Privalomojo sveikatos draudimo fondui papildomai skirti 92990 tūkst. Lt: išlaidoms vaistų įsigijimui kompensuoti; išlaidoms medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti; išlaidoms galūnėms, sąnariams ir organams protezuoti, protezams įsigyti ir kitų Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nustatytų centralizuotai įsigyjamų vaistų ir medicinos priemonių išlaidoms kompensuoti. Kaip galimus lėšų šaltinius nurodyti paskolų administravimo gerinimą, mokesčių administravimo gerinimą, padidinus BVP prognozę nuo 4,7 iki 5 proc.".

 5. Iš esmės pritarti Seimo nario E.Maldeikio siūlymui - Valstybės investicijų 2002-2004 metų programoje sumažinti asignavimus:
 6. 1) Sritis: Valstybės valdymas

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

  Pajamų deklaracijos apdorojimo centro statybai 2500 tūkst. Lt;

  2) Sritis: Socialinė apsauga

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administracinio pastato viršutinio aukšto statybai 2000 tūkst. Lt.

  Pasiūlyti Vyriausybei išnagrinėti galimybę Pajamų deklaracijų apdorojimo centrui įkurdinti skirti kurį nors objektą iš neužbaigtų statybų.

 7. Nepritarti Seimo nario E.Maldeikio siūlymui - Valstybės investicijų 2002-2004 metų programoje sumažinti asignavimus:
 8. 3) Sritis: Aplinkos apsauga

  Aplinkos ministerija

  Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento administracinio pastato rekonstravimas 130 tūkst. Lt;

  Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento administracinio pastato rekonstravimas 130 tūkst. Lt;

 9. Iš esmės pritarti Seimo nario E.Maldeikio siūlymui - Valstybės investicijų 2002-2004 metų programoje sumažinti asignavimus:

4) Sritis: Transportas ir ryšiai

Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Laboratorijų patalpų Vilniuje, Algirdo g. 27 statyba 1500 tūkst. Lt.

7. Rekomenduoti Vyriausybei pritarti Seimo nario E.Maldeikio pasiūlymui - Valstybės investicijų 2002-2004 metų programoje sumažinti asignavimus:

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Teritorijų planavimas 6500 3000 tūkst. Lt.

8. Pasiūlyti Vyriausybei išnagrinėti galimybę pritarti Seimo nario E.Maldeikio siūlymui - į Valstybės investicijų 2002-2004 metų programą įtraukti:

Vilniaus gatvės, einančios per Pagėgių miestą, praplatinimo darbus. Viso lėšų poreikis šiems darbams atlikti sudaro 3,5 mln. litų. Šiuos darbus siūlau finansuoti sumažinus Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšas skirtas teritorijų planavimui.

2.SVARSTYTA:

Antidempingo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-876(2).

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

3.SVARSTYTA:

Muitinės kodekso 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 56, 57, 63, 66, 72, 76, 77, 79, 81, 90, 92, 93, 94, 97, 106, 110, 112, 118, 119, 125, 128, 132, 137, 139, 141, 157, 160, 162, 163, 165, 170, 172, 178, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 197, 198, 202, 203, 205, 206, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 223, 225, 226, 227, 228, 229 straipsnių pakeitimo ir papildymo 5(1), 54(1), 54(2), 56(1), 85(1), 150(1), 165(1), 195(1), 198(1), 216(1), 216(2), 216(3), 216(4), 216(5), 216(6), 223(1) straipsniais įstatymo projektas IXP-1079.

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

4. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 11 12) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 11 12) darbotvarkę.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Muitinės kodekso 134 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-952 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, D.A.Barakauską ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. lapkričio 16 dienos.

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Pavojingų krovinių vežimo įstatymo projekto IXP-1106 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių įstatymo projekto IXP-303 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, K.D.Prunskienę ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2001 11 08.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas