Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001-11-07

 

 

Komitetas 2001-11-07 posėdyje svarstė Baudžiamojo kodekso 81 straipsnio papildymo ir 2261 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1052. Posėdyje dalyvavo Generalinės prokuratūros Kvotos ir tardymo kontrolės skyriaus prokuroras Č.Norinkevičius, Teisės instituto direktorius A.Dapšys, Instituto skyriaus viršininkas P.Ragauskas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto patarėjas V.Bacevičius. Projekto tikslas – sugriežtinti atsakomybę už melagingus pranešimus apie visuomenei gresiantį ar ištikusį pavojų, jei dėl to buvo sutrikdyta įmonių, įstaigų, organizacijų veikla ar nutraukti masiniai renginiai arba kilo žmonių panika ar padaryta didelė turtinė žala. Komitetas nusprendė iš esmės pritarti įstatymo projektui, tačiau siūlyti pagrindiniam komitetui jį patobulinti, nes pateikta redakcija žmogaus teisių požiūriu turi keletą trūkumų, be to, siūlomojo BK 2261 straipsnio sankcijos yra per griežtos, nes įstatymo numatyta kriminalinė bausmė turėtų atitikti nusikaltimo pavojingumo laipsnį.

Dalyvaujant Krašto apsaugos viceministrui J.Gečui ir Karo prievolės tarnybos viršininkui J.Andriuškevičiui, Komitetas svarstė Karo prievolės įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-970(2), kurį nusprendė atmesti, nes galiojantis įstatymas pilnai reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečiams galimybę įgyvendinti pilietinę pareigą atliekant karo prievolę.

Taip pat Komitetas nusprendė atidėti Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-762(3) svarstymą kitam komiteto posėdžiui, kadangi rengiama įstatymo projekto nauja redakcija.

Komitetas svarstė LR 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Nr.IXP-1070. Posėdyje dalyvavo Seimo kontrolierių įstaigos vadovė L.Kuodienė, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė G.Imbrasienė, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierė A.Burneikienė, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė D.Kuodytė ir Tautinių mažumų bei išeivijos departamento generalinis direktorius R.Motuzas. Komitetas iki š.m. lapkričio 10 d. pateiks Biudžeto ir finansų komitetui siūlymus dėl šių įstaigų asignavimų.

Po Komiteto posėdžio vyko pasitarimas “Kaip Lietuvos valstybė pasirengusi kovoti prieš pornografijos platinimą”. Pasitarime dalyvavo Seimo narys R.A.Sedlickas, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė G.Imbrasienė, Kultūros viceministrė I.Marčiulionytė, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja M.Kontrimaitė, Policijos departamento komisaras inspektorius V.Čižiūnas, Generalinės prokuratūros Kvotos ir tardymo skyriaus prokuroras S.Jankauskas, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius A.Piliavecas. Pasitarimo metu išaiškėjo, kad tiek teisinėje sistemoje, tiek institucijų veikloje yra didžiulių spragų, todėl neteisėtam pornografijos platinimui, ypač jaunimo tarpe, Lietuvoje beveik nėra jokių ribų. Tai sukelia sunkias pasekmes: daugėja lytinės agresijos ir seksualinio išnaudojimo motyvais padarytų išžaginimų ir kitų nusikaltimų, plečiasi prekyba žmonėmis. Todėl Komitetas nusprendė: 1. Pasiūlyti Vyriausybei kuo greičiau pateikti Seimui įstatymų projektus, numatant juose pornografijos gaminimo, laikymo ir platinimo (demonstravimo) valstybinės kontrolės mechanizmą bei atsakingą už tą kontrolę instituciją. 2. Paprašyti Vaiko teisių apsaugos kontrolierės patikrinti: a) kaip veikia institucijos, turinčios užtikrinti vaikų apsaugą nuo pornografijos, b) ar taikomos poveikio priemonės už pornografinių filmų demonstravimą vaikams prieinamose vietose ir jiems prieinamu laiku. 3. Pasiūlyti Kultūros ministerijai kartu su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba, pasitelkiant Teisės instituto ir Teisės projektų ir tyrimo centro atstovus, sudaryti darbo grupę, kuri įvertintų valstybės teisinį ir institucinį pasirengimą kontroliuoti ir stabdyti pornografijos bei smurto poveikį jaunimui.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 11 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas