Lietuvos Respublikos Seimas

2001 11 07 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė D.Mikutienės pastabas Saugomų teritorijų įstatymo (nauja redakcija) projektui IXP-762(3). Nuspręsta tęsti svarstymą kitame posėdyje, nes nėra šiam įstatymo projektui papildomų Teisės ir teisėtvarkos ir Žmogaus teisių komitetų išvadų.

Po svarstymo Valstybės investicijų programos projekte 2002 metams numatytų lėšų paskirstymo aplinkosaugos projektams ir 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių įstatymo projekto (aplinkosaugos programų finansavimo) nuspręsta: siūlyti Vyriausybei pataisyti 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių įstatymo projektą Nr. IXP-1070 pagal Aplinkos apsaugos komiteto pateiktus pasiūlymus padidinti asignavimus 2002 m. biudžete:

1) Žemės ūkio ministerijai žuvų išteklių atkūrimo ir tyrimo programų įgyvendinimui 1,8 mln. Lt. (viso 6,0 mln. Lt.);

2) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui 6,2 mln. Lt. (viso 9,4 mln. Lt. iki 2001 m. finansavimo lygio);

3) Aplinkos ministerijos Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai transporto išlaidoms -1,0 mln. Lt.;

4) Aplinkos ministerijos vykdomai Aplinkos monitoringo programai - 0,5 mln. Lt.;

5) Aplinkos ministerijos Spec. atašė etato įsteigimui - 0,35 mln. Lt.;

6) Aplinkos ministerijos Miškų valstybinei kontrolei vykdyti - 4,194 mln. Lt.

Minėtoms institucijoms skiriamų asignavimų perskirstyti tarp vykdomų programų - nėra galimybės, todėl galimas papildomų lėšų šaltinis galėtų būti privatizavimo fondo, valstybės valdymo struktūrų optimizavimo arba kitų šaltinių lėšos.

Komitetas pritarė Konvencijos dėl aplinkos keitimo būdų naudojimo karo ar bet kokiems priešiškiems tikslams uždraudimo ratifikavimo įstatymo projektui IXP-1091.

Komitetas pritarė papildomoms pastaboms ir pasiūlymams pateiktiems Henriko Žukausko Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo (nauja redakcija) projektui IXP-413(3).

 

Komitetas iš esmės pritarė Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo ir Žemės reformos įstatymo 10 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymų projektams projektui ir siūlo komiteto nariui Antanui Baurai užregistruoti šiuos projektus Seimo sekretoriate.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 11 08.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas