Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 7 d. posėdis dėl Valdovų rūmų

 

Komitetas išvažiuojamajame posėdyje į Valdovų rūmus apžiūrėjo Žemutinės pilies požemius, trumpai susipažino su daugiamečių archeologinių tyrimų rezultatais bei su atkastųjų rūsių liekanų konservavimo problemomis. Pilių direkcijoje buvo surengta mokslinė diskusija, kurios metu Komitetas išklausė įvairių sričių specialistų nuomonių dėl Valdovų rūmų autentiškų liekanų konservavimo ir Valdovų rūmų atstatymo. Diskusijos dalyviai sutarė dėl to, kad svarbiausia užduotis yra maksimaliai išsaugoti atidengtus mūrus ir toliau tęsti Žemutinės pilies liekanų tyrinėjamus. Specialistų nuomonės išsiskyrė dėl to, ar atkastų senųjų pamatų apsaugojimui būtinas reikiamą mikroklimatą užtikrinantis gaubtas turėtų būti atkurti Valdovų rūmai, ar kitoks statinys. Buvo išsakyta nuomonė, kad būtina atkurti buvusius tūrius ir Vilniaus miesto įvaizdį, Valdovų rūmai galėtų būti harmoningas statinys, užpildantis spragą urbanistinėje struktūroje. Kiti mokslininkai abejoja dėl to, ar atkastąsias rūsių liekanas saugantis gaubtas turi būti rūmų formos. Tai galėtų būti niekuo neišsiskiriantis iš aplinkos arba bent jau nežymiai virš jos pakilęs gaubtas. Tokių pavyzdžių yra daug įvairiuose senuosiuose Europos miestuose. Diskusijoje buvo keliamas klausimas, kiek autentiški būtų atstatytieji Valdovų rūmai. Posėdyje dalyvavęs Pilių tyrimo centro Architektūros tyrimų centro vadovas N. Kitkauskas paaiškino, kad turint per 14 tyrinėjimo metų sukauptą išsamią tyrimų medžiagą ir derinant ją su ikonografine medžiaga galima atkurti tikslų buvusių rūmų vaizdą. Kai kurių mokslininkų nuomone, abejonių kelia ikonografinės medžiagos patikimumas, toli gražu nebaigti archeologiniai, istoriniai, architektūriniai ir meniniai tyrimai. Dauguma posėdyje dalyvavusių specialistų išsakė nuomonę, kad tai, kas bus atstatyta, bus ne autentiška, tai bus XXI a. statinys. Dalis diskusijos dalyvių išreiškė nerimą dėl to, kad skubama priimti sprendimus, susijusius su Valdovų rūmų atstatymu, nors dar nėra net techninio projekto. Pilių tyrimo centro "Lietuvos pilys" direktorius V. Urbanavičius paaiškino, kad pinigai, numatyti 2002 metų valstybės biudžete bus skiriami moksliniams tyrimams tęsti, projektui rengti ir, jei liks pinigų, liekanų konservavimui. Diskusijoje buvo kalbama ir apie tai, ar atstatyti Valdovų rūmai į Lietuvą pritrauks didesnį turistų srautą ir duos ekonominį efektą, ar ne. Šiuo klausimu dalyvių nuomonės taip pat buvo nevienodos.

Komitetas artimiausiu laiku apibendrins diskusijoje išgirstas nuomones ir priims komiteto sprendimą dėl Valdovų rūmų.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 07.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas