Lietuvos Respublikos Seimas

2001 11 07 d. BFK posėdis

 

 

  1. Apsvarstytos Valstybės skolos aptarnavimo išlaidos ir skolinimosi limitai 2002 metams. Taip pat apsvarstyta Valstybės investicijų 2002-2004 metų programa. Galutinį sprendimą Komitetas priims 2001 11 19 d. komiteto posėdyje.
  2. Apsvarstytas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektas Nr.IXP-990.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui daryti svarstyme pertrauką; projektą paskelbti visuomenei; atsižvelgti į Seimo Teisės departamento bei Seimo narės G. Purvaneckienės pastabas ir pasiūlymus. Siūlome:

  1. 3 straipsnio 6 dalyje patikslinti sąvokos ,,Nevyriausybinių organizacijų strateginės plėtros programa’’ išaiškinimą (apibrėžimą).
  2. 4 straipsnio 2 dalies 5 punktą pradėti žodžiais ,,nustatyta tvarka’’
  3. patikslinti 6 straipsnyje Nevyriausybinių organizacijų plėtros tarybos ir 11 straipsnyje ekspertų komisijos sudėtį, t y. numatyti konkrečiai kokios organizacijos deleguoja savo narius į tarybą ir ekspertų komisiją. Be to, neaiškus tarybos ir komisijos statusas. Manome, kad šios struktūros turėtų dirbti visuomeniniais pagrindais.
  4. 9 straipsnio 2 dalyje vietoje žodžio ,,finansuoja’’ įrašyti žodžius ,,gali finansuoti’’.
  5. 12 straipsnio 1 dalį papildyti nuostata, kad finansavimo srityje turi būti numatyta kokią dalį (procentais) Nevyriausybinės organizacijos gali panaudoti gautas iš valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšas administravimo išlaidoms.
  6. 12 straipsnio 4 dalyje neaišku kam Nevyriausybinės organizacijos atsiskaito už gautas iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nevyriausybinės organizacijos programos įgyvendinimui skirtas lėšas.
  7. Neaišku, kas kontroliuoja valstybės ir savivaldybių skirtas lėšas Nevyriausybinėms organizacijoms.

  1. Apsvarstyti Asociacijų įstatymo 10 ir 11 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-991, Labdaros ir paramos fondų įstatymo 9 ir 10 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-992, Visuomeninių organizacijų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-993 ir Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-994.
  2. Nuspręsta:

   Pasiūlyti pagrindiniam komitetui daryti svarstyme pertrauką. Svarstyti kartu su ,,Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo’’ projektu Nr. IXP-990.

  3. Apsvarstytas Valstybės kontrolės įstatymo projektas Nr.IXP- IXP-906(2).
  4. KONSTATUOTA:

   Svarstomiems įstatymų projektams iš valstybės institucijų, ekspertų yra gauta daug pasiūlymų, pastabų bei pataisų, iš kurių dalis yra konceptualios ir esminės.

   NUSPRĘSTA:

   1.Pasiūlyti pagrindiniu paskirtam Teisės ir teisėtvarkos komitetui daryti svarstymo komitete pertrauką ir sudaryti bendrą darbo grupę pateiktiems pasiūlymams, pastaboms bei pataisoms įvertinti bei patobulintiems įstatymų projektams parengti.

   2. Biudžeto ir finansų komitetas į siūlomą sudaryti darbo grupę deleguotų šiuos atstovus - Seimo narius J.Palionį, R.Palaitį, Valstybės kontrolieriaus pavaduotoją J.V.Jacevičių, Valstybės kontrolės Teisės skyriaus viršininkę D.Kazlauskienę, Biudžeto ir finansų komiteto vyr. patarėją G.Morkūną.

  5. Sudaryta išvadų rengėjų grupė:

Muitinės kodekso 134 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-952 - kuratoriai G.Šivickas, J.Lionginas /T.Gražiūnas/
Naujausi pakeitimai - 2001 11 07.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas