Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2001.11.05 posėdį

2001 m. lapkričio 5 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, paskirtas pagrindiniu komitetu, svarstė:

- Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo projektą IXP-624 ir nusprendė: svarstyme daryti pertrauką, siūlant išvadų projekto rengėjams tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į šią komiteto nuostatą, kad Valstybinę kalbos inspekciją steigia Vyriausybė prie ministerijos (kokia tai ministerija siūloma nuspręsti Vyriausybei);

    • Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projektas IXP -999 ir nusprendė: svarstyme daryti pertrauką, siūlant išvadų projekto rengėjams tobulinti projektą, atsižvelgiant į posėdžio metu pareikštas pastabas bei siūlymus;

Komitetas, paskirtas papildomu, dalyvaujant Finansų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovams bei atskirų savivaldybių merams svarstė 2002 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą IXP-1070 ir nusprendė pasiūlyti pagrindiniam komitetui:

1) išnagrinėti fizinių asmenų pajamų mokesčio dalies, skiriamos iš valstybės iždo, apskaičiavimo pagrįstumą;

2) apskaičiuoti savivaldybėms 50 mln. bendrosios dotacijos kompensaciją jų 2001 m. negautoms prognozuotoms pajamoms;

3) nepritarti savivaldybių skolinimosi limito mažinimui;

4) pasiūlyti pagrindiniam komitetui iš valstybės valdymo institucijų programų 2002 m. finansavimo 7,7 mln. litų nukreipti savivaldybių socialiniams ir sveikatos sistemos objektams remontuoti ar tęsti nutrauktas statybas.

Komitetas, paskirtas papildomu, taip pat svarstė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso pakeitimo įstatymo projektą IXP-26(4) ir nusprendė svarstyme daryti pertrauką iki sekančio komiteto posėdžio.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 07.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas