Lietuvos Respublikos Seimas

2001-11-05 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė

Dalyvavo:

Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.

Kviestieji asmenys:

O. Čiukšys, LR Ūkio viceministras.
V. Kaškelis, Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos Informacinių sistemų centro direktorius.
M. Strumskis, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas.
J. Milerius, LR Seimo Informacijos technologijų departamento direktorius.
E. Kazakevičius, LR Vyriausybės kanceliarijos Informacinės visuomenės skyriaus vedėjas.
R. Tamulevičius, asociacijos InfoBalt viceprezidentas.
J. Agintaitė, V.Kvietkausko padėjėja.

Darbotvarkė:

1. Biudžeto įstatymo projekto aptarimas su Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Vyriausybinių ryšių centro prie LR Valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos, LR Seimo Informacijos technologijų departamento bei LR Vyriausybės Informacinės visuomenės skyriaus atstovais (pranešėjas A. Kunčinas).

1. SVARSTYTA: Biudžeto įstatymo projekto aptarimas su Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Vyriausybinių ryšių centro prie LR Valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos, LR Seimo Informacijos technologijų departamento bei LR Vyriausybės Informacinės visuomenės skyriaus atstovais (pranešėjas A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA:

1. Prašyti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės iki š.m. gruodžio 1 d. paruošti ir pateikti LR Seimo IVP Komitetui svarstyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų biudžeto formavimo ir apskaitos metodiką. Metodikoje turi būti planuojamos bei apskaitomos taip pat ir eksploatacijos išlaidos. Paruoštą metodiką pritaikyti 2002 metų biudžeto analizei.

2. Pritarus metodikai, registruoti Biudžeto sandaros įstatymo pataisą, kuri įtrauktų metodiką į formalias biudžeto formavimo procedūras.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

 Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 11 06.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas