Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. lapkričio 5 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-966.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 7, "prieš" - 3, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Jonas Budrevičius.

 

2-3.SVARSTYTA:

2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-1070.

Valstybės investicijų 2002-2004 metų programos projektas IXP-1070(pr.).

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti Biudžeto ir finansų komitetui grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į komiteto pasiūlymus ("už" balsavo 7, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Eugenijus Maldeikis.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 11 06.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas