Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl išvažiuojamojo posėdžio į Klaipėdos apskritį rezultatų

2001 10 10 Nr.15

Komitetas, 2001.10.03 d. išvažiuojamojo posėdžio Klaipėdos apskrityje metu aplankęs Gargždų ligoninę, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrą, Klaipėdos Jūrininkų ligoninę, Klaipėdos miesto ligoninę, Klaipėdos apskrities psichiatrijos ligoninę ir aptaręs sveikatos apsaugos reformos eigą ir problemas apskrityje su apskrities viršininko administracijos, savivaldybių, SAM, Klaipėdos TLK atstovais, sveikatos priežiūros įstaigų vadovais, nusprendžia :

1. Siūlyti Klaipėdos apskrities viršininkui ir Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupei įvertinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą apskrityje ir atskirose savivaldybėse, paslaugų poreikį, jas teikiančių įstaigų veiklos efektyvumą, kiek ir kokių profilių paslaugų teikiama šiose įstaigose Klaipėdos apskrities ir kitų apskričių gyventojams, įstaigų išdėstymo racionalizavimo ir pavaldumo suvienodinimo galimybes, parengti ir suderinti su savivaldybėmis sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacijos planą ir pateikti jį SAM bei Komitetui iki š.m. lapkričio 10 d.

2. Siūlyti Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų ir Aplinkos ministerijoms kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija išnagrinėti valstybės ir savivaldybių turto perdavimo viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms galimybes, įvertinti tai reglamentuojančius teisės aktus ir pateikti pasiūlymus dėl galimų teisės aktų pataisų ar kitų sprendimų Komitetui iki š.m. lapkričio 16 d.

3. Siūlyti Vyriausybei ir Klaipėdos miesto savivaldybei bei Klaipėdos apskrities viršininko administracijai iki š.m. lapkričio 10 d. priimti sprendimą dėl Klaipėdos priklausomybių ligų centro perdavimo Klaipėdos apskrities viršininko pavaldumui bei numatyti atitinkamas lėšas 2002 m. valstybės biudžeto projekte.

4. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai ir Valstybinei ligonių kasai iki š.m. lapkričio 12 d. apsvarstyti ligoninių teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kvotavimo problemas ir peržiūrėti šių paslaugų apmokėjimo tvarką bei paslaugų bazinių kainų nustatymo ir lėšų atitinkamoms paslaugų grupėms paskirstymo metodiką.

5.Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei maisto ir veterinarinarijos tarnybai, Ūkio ministerijai ir Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos iki š.m. lapkričio 10 d. apsvarstyti higieninės ekspertizės ir kontrolės tikslais atliekamų laboratorinių tyrimų organizavimo ir finansavimo problemas bei galimybes išvengti šių tyrimų dubliavimo efektyviau panaudojant esamas laboratorijas.

6. Siūlyti Susisiekimo ministerijai kartu su Klaipėdos ir Neringos miestų savivaldybėmis iki š.m. lapkričio 10 d. apsvarstyti greitosios medicinos pagalbos automobilių perkėlimo per Kuršių marias apmokėjimo problemą ir numatyti, kad šių automobilių perkėlimas keltais būtų finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų.

 

 

 

Komiteto pirmininkas K. Kuzmickas
Naujausi pakeitimai - 2001 11 05.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai parlamentinė kontrolė

LR Seimas