Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. lapkričio 5 d. pasitarimas

2001 m. lapkričio 5 d. įvykusiame Komiteto pasitarime Komiteto pirmininkas K.Kuzmickas, sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis, Kauno apskrities viršininko pavaduotojas Z.B.Kazakevičius, Kauno 3-osios klinikinės ligoninės direktorius S.Gendvilis, Kauno onkologijos ligoninės direktorius F.Markuckas ir Kauno Krikščioniškųjų gimdymo namų vyr.gydytojas K.Stankaras pritarė Kauno apskrities ligoninių - Kauno 3-osios ligoninės, Kauno onkologijos ligoninės ir Kauno Krikščioniškųjų gimdymo namų - sujungimo projektui. Susitarimas buvo pasirašytas, atsižvelgiant į 1999-04-01 d. šių trijų įstaigų vadovų pasirašytą deklaraciją dėl šių įstaigų sujungimo, Vyriausybės programos ir Lietuvos sveikatos projekto įgyvendinimo Kauno apskrityje nuostatas dėl ligoninių restruktūrizavimo, taip pat numatomą efektyvesnį turimų išteklių panaudojimą bei racionalesnį stacionarinių paslaugų išdėstymą, į tai, kad ligoninių reorganizacija nesukels neigiamų socialinių bei medicininių pasekmių, be to, įsteigus bendras tarnybas bus sutaupyta apie 7,5 mln. Lt per metus. Kauno apskrities viršininkui iki 2001-11-15 d. pasiūlyta parengti įsakymą dėl minėtų ligoninių sujungimo į Kauno apskrities ligoninę.

 

 

 

 

Komiteto vyresnioji patarėja Virginija Šukaitienė
Naujausi pakeitimai - 2001 11 05.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas