Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Lietuvos seniūnų asociacijos delegatų susitikime su Seimo nariais

 

2001 10 31

Mieli savivaldos atstovai,

Lietuvos seniūnų asociacijos nariai,

Lietuvos savivaldos plėtros perspektyvos, dabartinės problemos ir pasiūlymai kaip efektyviai jas spręsti yra išties aktuali tema, reikalaujanti ypatingų visų valstybės valdymo grandžių dėmesio ir konsoliduotų pastangų.

Tai, kokia šiandien yra Lietuvos savivalda, netenkina nei Seimo pozicijos, nei, esu įsitikinęs, ir Seimo opozicijos. Dažnai lankausi įvairiuose Lietuvos regionuose, ir pagrindinis klausimas, kurį nuolatos tenka išgirsti – savivaldai atstovaujantys pareigūnai yra nepajėgūs išspręsti savo bendruomenės problemas.

Deja, kol kas seniūnai, būdami arčiausiai žmonių ir žinantys jų problemas turi labai mažai galimybių padėti jas spręsti. Dėl to ne tik nukenčia žmonėms reikalingų sprendimų priėmimo greitis, bet ir krinta pasitikėjimas pačia savivalda apskritai.

Lietuvos savivalda kūrėsi ne vienus metus, tačiau šis procesas yra sudėtingas jau vien dėl sovietmečiu susiformavusio suvokimo, kad tik centrinė valdžia turi galią spręsti ir deramai atstovauti žmonių interesus.

Bendraudami vieni su kitais Jūs gerai žinote, kiek daug yra specifikos skirtinguose Lietuvos regionuose, vienur susiformavusios tradicijos sunkiai prigyja kitur, skiriasi bendras žmonių pragyvenimo lygis, verslo plėtra, investicinė aplinka.

Pavyzdžiai rodo, kad yra savivaldybių, kurios dirba puikiai ir pasiekia gerų rezultatų, sugeba pritraukti investicijų. Kitose jaučiamas sąstingis, nes kol kas neturime įstatymu įtvirtintos motyvacijos ir atsakomybės kuriant darbo vietas, padedant atsigauti vietos ir šalies ekonomikai.

Šiandien yra aišku viena, kad Lietuvos savivaldos tobulinimas - tai kompromisų suvienytomis pastangomis ieškojimas, todėl labai svarbi yra Jūsų - seniūnų asociacijos narių patirtis ir pasiūlymai.

Manau, kad panaudodamas jūsų patirtį, Seimas galės pagerinti ir šiandien galiojančią socialinių pašalpų mokėjimo Lietuvoje tvarką. kuri neskatina žmonių suinteresuotumo ieškoti darbo. Pavyzdžiai rodo, kad dabar jau tampa naudinga turėti pastovias, kad ir nedideles pajamas iš valstybės kišenės ir net nesiekiant susirasti darbo.

Pavyzdžiai, kai žmonės meta darbą ne dėlto, kad yra darbdavio atleidžiami, bet kad nedirbdami jie “uždirba” daugiau, rodo, kad dar teks įveikti nelengvą kelią subalansuojant pašalpų mokėjimo tvarką. Tai tik vienas mano paminėtas pavyzdys, tikiu, kad Jūs jų galėtumėte pateikti ir dar daugiau.

Savivaldos stiprinimas yra tampriai susijęs ir su policijos reforma. Todėl pirmiausiai reikia sustiprinti policininkų, dirbančių arčiausiai bendruomenės statusą, pasiekti, kad apylinkių įgaliotiniais dirbantys pareigūnai gerai išmanytų vietos bendruomenės problemas ir sugebėtų jas spręsti. taptų pagrindiniu vietinių bendruomenių atspirties tašku.

Tai, kad šiandien Jūs esate aktyvūs, dalyvaujate seniūnų asociacijos veikoje, rodo, kad norite ir galite efektyviau spręsti savivaldos problemas. Valstybės valdymas tyri prasidėti nuo pirminių grandžių stiprinimo, suteikiant joms daugiau erdvės priimant sprendimus ir efektyviau sprendžiant savivaldos problemas.

Labai svarbu suvokti, kad iniciatyva kaip tobulinti valstybės valdymą turi ateiti nuo pirminių jos grandžių. Tai, kad šiandien čia susirinko tiek daug Lietuvos seniūnų, nuteikia optimistiškai ir leidžia tikėtis konkrečių pasiūlymų ir rekomendacijų, kurių, manau, turėsime progos išgirsti Seime - institucijoje turinčioje teisines galiasjūsų idėjas realizuoti praktikoje.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 31.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas