Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. spalio 29 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

2001-08-03 Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada ir 2001-10-10 Vyriausybės pasiūlymai Protekcinių (apsaugos) priemonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-246(3).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, įvertinus bei iš esmės atsižvelgus į Teisės departamento išvadą ir Vyriausybės pasiūlymus.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Sinkevičius.

2-5.SVARSTYTA:

2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-1070;

Valstybės investicijų 2002-2004 metų programos projektas IXP-1070(pr.);

Seimo rezoliucijos "Dėl 2002, 2003 ir 2004 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" projektas IXP-1071;

Ekonomikos komitete gauti pasiūlymai projektui IXP-1070.

NUSPRĘSTA:

1. Projektų svarstyme daryti pertrauką (bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1018.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ("už" balsavo 5, "prieš" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja Sigita Burbienė.

 

7.SVARSTYTA:

" Dėl didžiųjų prekybos tinklų veiklos teisinio reglamentavimo "

NUSPRĘSTA:

1. Konstatuoti, kad duomenys apie mažmeninę prekybą Lietuvoje rodo, kad stambus prekybos tinklas, pasinaudodamas savo ekonomine galia, gali iš prekių tiekėjų išsireikalauti nepagrįstai didelių prekybos nuolaidų, išskirtinai sau palankias ilgalaikių sutarčių sąlygas. Tokiu būdu stambus prekybos tinklas įgauna pranašumą ir kurį jis gali panaudoti tiek prieš savo tiekėjus, tiek ir prieš konkurentus mažmeninėje prekyboje, dėl iš prekių tiekėjų gaunamų kainų nuolaidų ir atidėtų atsiskaitymo terminų, bei atitinkamų darbo ir apmokėjimo sąlygų sudarymo savo darbuotojams, kas duoda sąlyginai papildomų pajamų - galimybę laikinai disponuoti svetimomis lėšomis.

Tų priemonių dėka stambus prekybos tinklas, norėdamas pritraukti daugiau pirkėjų į savo parduotuves nei jo konkurentai, gali mažinti galutines parduodamų prekių kainas vartotojams, tačiau vėliau daugeliui Lietuvos maisto prekių gamintojų - mažoms ar vidutinėms įmonėms, kurių didžioji produkcijos dalis parduodama ar suvartojama Lietuvoje ir jos dėl stambių prekybos tinklų išsireikalautų nuolaidų, nebegalėtų gauti normalios grąžos savo investicijoms.

Nežiūrint to, kad BVP kasmet didėja, įplaukos į valstybės biudžetą mažėja: BVP 1999 m. buvo - 42655 mln. Lt., 2000 m. - 44930 mln. Lt.; o pajamos į valstybės biudžetą atitinkamai buvo 1999 m. - 5904,1 mln. Lt., 2000 m. - 5781,3 mln. Lt.

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei sudaryti darbo grupę iš suinteresuotų žinybų ir institucijų bei Seimo Ekonomikos komiteto atstovų spręsti problemoms, susijusioms su didžiųjų prekybos tinklų veikla.

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Muitinės kodekso 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 56, 57, 63, 66, 72, 76, 77, 79, 81, 90, 92, 93, 94, 97, 106, 110, 112, 118, 119, 125, 128, 132, 137, 139, 141, 157, 160, 162, 163, 165, 170, 172, 178, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 197, 198, 202, 203, 205, 206, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 223, 225, 226, 227, 228, 229 straipsnių pakeitimo ir papildymo 5(1), 54(1), 54(2), 56(1), 85(1), 150(1), 165(1), 195(1), 198(1), 216(1), 216(2), 216(3), 216(4), 216(5), 216(6), 223(1) straipsniais įstatymo projekto IXP-1079 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, D.A.Barakauską ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

Taip pat vyko Alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-966 klausymai.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 31.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas