Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 2001.10.29 posėdį

2001 m. spalio 29d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, paskirtas pagrindiniu komitetu, svarstė:

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 3, 8, 10,15, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-411 ir nusprendė: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

- Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo įstatymo projektą IXP –1045 ir nusprendė: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir priedėlio IV skirsnio papildymo įstatymo projektą IXP–1046 ir nusprendė: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Komiteto patobulintame projekte siūloma savivaldybių merams ir merų pavaduotojams darbo apmokėjimo sąlygas pradėti taikyti be pereinamojo laikotarpio t.y. nuo 2002 m. sausio 1 dienos.

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

Valstybės turto fondo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą ir nusprendė: pasiūlyti pagrindiniam komitetui 1) kreiptis į Vyriausybę dėl išvados pateikimo šiam projektui; 2) tobulinti jį atsižvelgiant į Ekonomikos komiteto bei Teisės departamento siūlymus bei į Vyriausybės išvadą.

Pradėjo svarstyti:

2002 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą IXP-1070 ir nusprendė svarstymą pratęsti kitame posėdyje. Posėdyje Finansų viceministrai Edmundas Žilevičius ir Vitas Vasiliauskas, atsakydami į Lietuvos Savivaldybių asociacijos valdybos 2001 m. spalio 8 d. nutarimą Nr. 35 “Dėl 2002 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto“ pateikė komitetui atsakymą į nutarime išdėstytas pastabas bei pateikė biudžeto pajamų analizę.

Posėdžio metu komitetas išklausė Vidaus reikalų viceministro Algimanto Astrausko informaciją apie viešųjų paslaugų teikimą ir organizavimą savivaldybėse (seniūnijose) bei apie funkcijas, kurias artimiausiu metu galėtų perduoti apskritys – savivaldybėms.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 30.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas