Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 10 30 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 10 30 posėdyje apsvarstė Augalų sėklininkystės įstatymo projektą ir pritarė Komiteto išvadai bei šio įstatymo patobulintam projektui-2.

Aptartos Seimo Teisės departamento bei Seimo narių V. Velikonio ir E. Klumbio pastabos dėl Augalų veislių apsaugos įstatymo projekto ir pritarta Komiteto 2001 m. rugsėjo 19 d. išvados priedui.

Apsvarstytas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo II skyriaus 4 straipsnio 12 dalies pakeitimo įstatymo projektas, kurio iniciatoriai buvo Seimo nariai V. Einoris ir B. Bradauskas. Šio įstatymo pataisų esmė yra ta, kad žemė, pertvarkyta į tvenkinius, negrąžinama savininkams natūra, o priskiriama valstybės išperkamai žemei.

Vyriausybė nepritarė šio įstatymo projektui. Komiteto nariai, atsižvelgdami į Vyriausybės pateiktas išvadas, balsų dauguma, nutarė projektą atmesti.

Komiteto nariai išklausė AB “Neveronių šiltnamiai” generalinio direktoriaus A. Kuprio informaciją apie padėtį šioje įmonėje.

Komitetas nusprendė pritarti UAB “Ūkininko patarėjas” siūlymui rengti naują TV laidą žemės ūkio ir kaimo plėtros tema ir rekomendavo LRTV tarybai ir LRT Generaliniam direktoriui išnagrinėti šį siūlymą.

 

KRK informacija

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas