Lietuvos Respublikos Seimas

2001 10 30 d. BFK posėdis

    1. Apsvarstyti Susisiekimo ministerijos, Ūkio ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte Nr.IXP-1070 numatyti asignavimai. Galutinį sprendimą Komitetas priims 2001 11 19 d. komiteto posėdyje.Naujausi pakeitimai - 2001 10 30.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas