Lietuvos Respublikos Seimas

2001-10-29 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2001-10-29 Nr. 9

Vilnius

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
J. Zalatorius, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktorius.
G. Vilkelis, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotoja.
A. Matulis, Vidaus reikalų ministerijos Informacinės politikos departamento direktorius.
V. Ivanauskas, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius.
R. Tamulevičius, asociacijos InfoBalt viceprezidentas, G. Babravičiaus visuomeninis patarėjas.
D. Maikštėnas, Omnitel rinkos strategijos koordinatorius.

Darbotvarkė:

1. Biudžeto įstatymo projekto aptarimas su Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV bei Vidaus reikalų ministerijos atstovais (pranešėjas A. Kunčinas).

2. Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės ateinančiai savaitei tvirtinimas (pranešėjas
A. Kunčinas).

1. SVARSTYTA: Biudžeto įstatymo projekto aptarimas su Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV bei Vidaus reikalų ministerijos atstovais (pranešėjas A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA:

1. Galutinį sprendimą dėl 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (IXP-1070) priimti š. m. lapkričio 7 d. Komiteto posėdyje.

2. Aptarti Biudžeto įstatymo projektą kartu su Ryšių reguliavimo tarnybos, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo ministerijų bei Seimo Biudžeto ir finansų komiteto atstovais.

2. SVARSTYTA: Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės ateinančiai savaitei tvirtinimas (pranešėjas
A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto posėdį surengti spalio 31 dieną, 9 valandą.

2. Į posėdžio darbotvarkę įtraukti Biudžeto įstatymo projekto aptarimą su Ryšių reguliavimo tarnybos, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo ministerijų bei Seimo Biudžeto ir finansų komiteto atstovais.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

 Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 10 30.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas