Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas siūlo aiškiau apibrėžti Savivaldybių tarybų narių atsakomybę

 

Pranešimas VIR

2001 10 30

 

Seimo Pirmininkas Seimo posėdžių sekretoriate šiandien užregistravo LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86 straipsnio pakeitimo ir papildymo projektą.

Projekte siūloma praplėsti sąrašą atvejų, kuomet savivaldybės nario įgaliojimai pripažįstami nutrūkusiais prieš terminą.

Seimo Pirmininkas siūlo nustatyti, kad Vyriausioji rinkimų komisija pripažintų savivaldybės tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą tuomet, kai tarybos narys atstatydinamas politinės partijos ar organizacijos organo, patvirtinusio kandidatų sąrašą su įrašyta šio tarybos nario pavarde, teikimu.

Įstatymą siekiama papildyti nuostata, jog teikimas atstatydinti tarybos narį gali būti paduotas tais atvejais, kai tarybos narys pasitraukia iš frakcijos, kurioje jo atstovaujama politinė partija ar organizacija dalyvauja, nutrūksta nario ryšiai su jį delegavusia organizacija, taip pat tuomet, kai tarybos narys viešai pareiškia, kad jis atsisako vykdyti politinės partijos ar organizacijos rinkimų programą.

Šiuo projektu siekiama stabilizuoti savivaldybių tarybų darbą, užtikrinti jose mandatus gavusiai partijai galimybes geriau vykdyti savo programines nuostatas, padidinti politinių organizacijų atsakomybę už deleguotų narių veiksmus, priimant savivaldybių tarybų sprendimus.

Seimo Pirmininkas mano, kad priėmus šiuos įstatymo papildymus ir pakeitimus, padidėtų savivaldybės tarybos narių atsakomybė prieš rinkėjus, būtų stabilizuota politinių organizacijų frakcijų savivaldybės taryboje sudėtis, padidėtų rinkėjų pasitikėjimas savivaldybės taryba ir politinėmis jėgomis.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2001 10 30.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas