Lietuvos Respublikos Seimas

2001 10 29 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė Statybos įstatymo projektą IXP-413 (3) (papildomų pastabų svarstymas). Komitetas atsižvelgė į daugumą Seimo Teisės departamento pastabų.

Po svarstymo Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo ir dėl Žemės reformos įstatymo 7, 10, 13 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektų nuspręsta siūlyti kuratoriui Antanui Baurai susitikti su Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų atstovais ir pateikti komitetui apibendrintą išvadą.

Komitetas nusprendė Valstybės investicijų programos projekte 2002 metams numatytų lėšų paskirstymo aplinkosaugos projektams ir 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių įstatymo projekto (aplinkosaugos programų finansavimo) svarstyme daryti pertrauką.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 29.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas