Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 29 d. posėdyje

Svarstyti Vyriausybės siūlymai Aukštojo mokslo įstatymo 2, 14, 15, 17, 27, 28, 29, 37, 39, 41, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir 18, 64, 65, 68 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui (IXP-725(3)*). Pritarta Vyriausybės siūlymui projekto 27 straipsnį papildyti 5 dalimi ir šią dalį išdėstyti taip:

“Iki LR civilinio kodekso įsigaliojimo įsteigti valstybinių universitetų juridinio asmens teises turintys padaliniai turi būti per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo reorganizuoti arba pertvarkyti LR civilinio kodekso ir šio įstatymo nustatyta tvarka”.

Komitetas toliau svarstė 2002 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. Posėdyje dalyvavo Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijų viceministrai, Premjero patarėjas Arvydas Juozaitis, kiti atsakingi pareigūnai. Vykdomosios valdžios atstovai ir Komiteto nariai pateikė savo argumentus dėl Įstatymo projekto, buvo ieškoma galimybių skirti lėšų mokyklų kompiuterizavimui, „Geltonojo autobusiuko“ programai tęsti, padidinti numatytų lėšų vadovėlių leidybai, mokyklų renovacijai, „Moksleivio krepšeliui“.Kultūros srityje pasiūlyta padidinti biudžeto asignavimus meninės kūrybos ir veiklos rėmimo programai bei kultūros tradicijų ir mėgėjų rėmimui; dalyvavimui tarptautiniuose projektuose; Lietuvos reprezentacijai Frankfurto knygų mugėje; Kultūros vertybių apsaugos departamentui paveldo išsaugojimui; archyvų sistemai; Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui; Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai – III radijo programai išsaugoti; Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui naujiems pastatymams; Trakų istoriniam nacionaliniam parkui; Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos priestato statybai užbaigti, Užutrakio dvarui, Lietuvos nacionaliniam muziejui.

Svarstytas Onos Babonienės, Jono Jučo, Edvardo Kaniavos ir Jono Korenkos pateiktas Biudžeto sandaros įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (IXP -896(2)), kurio priėmimas leistų specialiąsias lėšas uždirbusioms švietimo, mokslo ir studijų bei kultūros įstaigoms apskaityti šias lėšas biudžete, bet paliktų jas uždirbusiai įstaigai galimybę jomis laisvai disponuoti. Komitetas pateikė nedidelių pataisų Iš esmės projektui pritarta su nedideliais pasiūlymais, kurie pateikti pagrindiniam komitetui – Biudžeto ir finansų komitetui.

Numatytas Trakų istorinio nacionalinio parko problemų aptarimas atidėtas kitam posėdžiui.

Išvažiuojamajame posėdyje Komitetas susitiko Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) kolektyvu, išklausė LRT vadovybės, profesinių sąjungų, kūrybinių darbuotojų, LRT tarybos atstovų pasisakymus. Nutarta artimiausiu laiku dar kartą apsvarstyti iškilusias problemas Komitete.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 29.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas