Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 10 17)

Komitetas posėdyje apsvarstė:

1. Valstybės kontrolės įstatymo projektą Nr. IXP-906(2), ir nutarė siūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui:

- iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgti į Teisės departamento pastabas;

- įstatymo projekte tiksliai nustatyti maksimalų priemokų, susijusių su tarnybos Valstybės kontrolėje ypatumais, dydį, ir jis neturėtų viršyti 30% pareiginės algos;

- įstatyme įtvirtinti nuostatą, kad bendra visų priemokų suma neturi viršyti 50% pareiginės algos, ir įstatymo projekte tiksliai įvardyti, kad Valstybės kontrolės pareigūnų atostogų rūšis ir trukmę reglamentuoja Atostogų įstatymas, nes Valstybės tarnybos įstatyme taip pat yra aptarta atostogų trukmė (iki 42 kalendorinių dienų).

2. Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-965. Nutarta siūlyti pagrindiniam - Teisės ir teisėtvarkos - komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti. Patobulintame projekte turėtų būti:

- atsižvelgta į Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus;

- nedidinamos kategorijos toms pareigybėms, kurios yra įvardintos galiojančiame įstatyme, o tik nustatoma departamento direktoriui 28 kategorija ir skyriaus viršininko pavaduotojui - 26 kategorija;

- vyriausiojo specialisto, vyresniojo specialisto, specialisto ir jaunesniojo specialisto pareigybes priskirti toms pačioms kategorijoms kaip ir dabar galiojančiame įstatyme yra priskirtos atitinkamos vyriausiojo kontrolieriaus, vyresniojo kontrolieriaus, kontrolieriaus ir jaunesniojo kontrolieriaus pareigybės.

3. Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-472. Nutarta siūlyti pagrindiniam - Teisės ir teisėtvarkos - komitetui:

- iš esmės pritarti iniciatoriaus pateiktam įstatymo projektui;

- pasvarstyti, ar nebūtų tikslinga įrašyti departamento direktoriaus pareigybės, priskiriant ją 28 kategorijai, ir skyriaus viršininko pavaduotojo pareigybės, priskiriant ją 26 kategorijai.

4. Valstybės kontrolės įstatymo 2, 9, 25, 29 straipsnių pakeitimo bei 10 ir 50 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr. IXP-470. Nutarta siūlyti pagrindiniam - Teisės ir teisėtvarkos - komitetui įstatymo projektą atmesti, nes Seime yra įregistruotas naujos redakcijos Valstybės kontrolės įstatymo projektas Nr. IXP-906(2), kuriam Socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo iš esmės pritarti.

5. Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos " projektą Nr. IXP-534. Nutarta siūlyti pagrindiniam - Biudžeto ir finansų - komitetui pritarti iniciatorių pateiktam projektui.

6. Komitetas pritarė Seimo nario A. Syso pateiktiems pasiūlymams Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-677(2) ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 34, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-858(2).

7. Dalyvaujant socialinės apsaugos ir darbo viceministrui R. Kaireliui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriui D. Preveliui, Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui M. Pluktui, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkui M. Strumskiui, Lietuvos pramoninkų konfederacijos Verslo socialinės politikos departamento juristei L. Žičkutei, Lietuvos darbininkų sąjungos viceprezidentui P. Grėbliauskui, Lietuvos darbo federacijos pirmininko pavaduotojui V. Puskepaliui, Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininko pavaduotojai G. Gruzdienei, aptarti darbo įstatymų pažeidimai Lietuvos įmonėse. Nutarta siūlyti Vyriausybei:

- nustatyti vienodus fizinių asmenų pajamų mokesčių tarifus (tiek asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, tiek asmenys, dirbantys pagal patentus, rangos sutartis, užsiimantys autorine veikla, turėtų būti apmokestinti vienodu tarifu);

- nustatyti privalomąsias socialinio ir sveikatos draudimo įmokas nuo visų rūšių fizinių asmenų pajamų;

- paspartinti Darbo kodekso projekto pateikimą Seimui.

Atsižvelgiant į tai, jog pastaraisiais metais auga darbo įstatymų pažeidimų skaičius Lietuvos įmonėse, Komitetas nutarė rekomenduoti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybai skirti nemokamą laiką Valstybinės darbo inspekcijos laidoms apie darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus.

Komitetas įsipareigojo paruošti Darbo sutarties ir Atostogų įstatymų pakeitimus, kuriais būtų sprendžiami terminuotų darbo sutarčių ir neapmokamų atostogų probleminiai klausimai.

Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas
Naujausi pakeitimai - 2001 10 26.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas