Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba konferencijoje “Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Dabartis ir perspektyvos”

 

 

 

2001 10 25

Mieli konferencijos dalyviai,

verslininkai ir valstybinių institucijų atstovai,

 

Smulkaus ir vidutinio verslo Lietuvoje plėtra, jo dabartinė padėtis ir ateities perspektyvos yra išties aktuali tema, reikalaujanti nuolatinio valstybės institucijų dėmesio ir konstruktyvių sprendimų.

Siekdama narystės Europos Sąjungoje, Lietuva jau suderino Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių derybinę poziciją, tačiau teks įdėti dar labai daug pastangų, sukuriant Europos Sąjungos praktiką atitinkančią aplinką verslo plėtrai.

Praėjęs dešimtmetis, kai smulkus ir vidutinis verslas buvo skatinamas daugiau tik deklaracijomis arba piniginėmis dotacijomis nulėmė situaciją, kad dabar mūsų įmonės nėra tinkamai pasirengusios konkurencijai Europos Sąjungos erdvėje.

Tačiau reikia žiūrėti į priekį, mokytis iš pirmtakų klaidų ir aktyviai tobulinti šios jautrios verslo srities aplinką.

Tai, kad jau parengtas Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo projektas, kurio pagrindinės nuostatos suderintos su Europos Sąjungos nuostatomis, nuteikia optimistiškai. Tikiuosi, kad artimiausiu laiku šis įstatymo pakeitimo projektas pasieks ir Lietuvos parlamentą. Seimui keliamas išties didžiulis uždavinys – parengti įstatyminę bazę, suderinti ją su kitais teisiniais aktais.

Kalbėdami apie verslo skatinimą, mes turime įsisamoninti naują požiūrį į šio skatinimo formas. Tai neturi būti vien finansinė parama, bet pirmiausiai palankių verslui sąlygų sukūrimas. Tikiuosi, kad pagaliau bus supaprastinta apskaitos sistema, nes smulkios įmonės negali vadovautis tais pačiais reikalavimais, taikomais ir stambioms įmonėms pavyzdžiui pildant dokumentus ir darant apskaitą.

Kaip žinia, smulkaus ir vidutinio verslo pradėjimo problema yra kapitalo trūkumas, todėl manau, jog veiklą pradedanti speciali UAB “Investicijų ir verslo garantijos” teiks įvairią finansinę paramą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Tinkamai išvysčius šią veiklą, ji galėtų tapti esmine pagalba smulkiam ir vidutiniam verslui.

Šiuo metu rengiamą valstybinę mokesčių koncepciją reikėtų vertinti ir žvelgiant per smulkaus bei vidutinio verslo įmonių administravimo prizmę.

Svarstymams Seime jau greitai bus pateiktas naujasis PVM įstatymas, kuriame smulkiesiems verslininkams turi būti numatyta supaprastinta deklaracijų ir mokėjimo tvarka.

Kuriant palankią verslui aplinką svarbų vaidmenį turėtų suvaidinti naujasis pelno mokesčio įstatymas, kuriame numatoma pelno mokesčio lengvatos smulkioms ir vidutinėms įmonėms, investavusioms į mokslo taikomąją veiklą. Tai rodo, kad Lietuvoje jau suprantama, kad smulkus ir vidutinis verslas yra ne vien amatininkai, patentininkai, bet ir verslo sritis, naudojanti pažangiausias technologijas, naujausią informacinę bazę.

Reikia pastebėti, kad dar gana lėtai Lietuvoje yra plėtojamos verslininkų švietimo ir informavimo paslaugos. Kita vertus, nors sociologinėse apklausose smulkūs verslininkai akcentuoja mokslo žinių trūkumą, jie nėra linkę aktyviai kelti savo kvalifikaciją įvairiuose specialiai verslininkams skirtuose mokymuose.

Smulkus ir vidutinis verslas gali būti sėkmingai plėtojamas pasitelkiant ir įvairius verslo inkubatorius. Manau, kad dar yra labai daug neišnaudotų galimybių įjungiant į šią veiklą aukštąsias mokyklas, taip atrandant abipusę naudą ir verslininkams, ir studentams.

Pradėdamas šią konferenciją norėčiau pakviesti smulkių ir vidutinių įmonių verslininkus aktyviau išnaudoti tarptautinius projektus tobulinant praktinius verslo įgūdžius, dalyvauti seminaruose ir domėtis naujausia informacija apie kitų šalių patirtį, susipažinti su naujovėmis.

Esu įsitikinęs, kad tik pasiekęs reikiamą žinių lygį verslininkas gali numatyti riziką, naudotis šiuolaikiniais finansiniais instrumentais, lengviau prisitaikyti prie kintančių verslo sąlygų.

Dar kartą sveikinu konferencijos dalyvius ir linkiu geros ir konstruktyvios diskusijos.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 25.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas