Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 24 d. posėdis Kultūros ministerijoje

 

Komitetas išvažiuojamajame posėdyje Kultūros ministerijoje su ministre Roma Dovydėniene bei Kultūros ir meno taryba, apsvarstė kitų metų biudžeto projekte asignavimų, numatomų skirti Kultūros ministerijai bei jos reguliuojamos srities įstaigoms, sumų koregavimo galimybes. Buvo aiškinamasi, kodėl ilgam įstrigo teisės aktai, susiję su menininkų statusu, kultūros įstaigų uždirbtų vadinamųjų specialiųjų lėšų problema, Teatrų ir koncertinių organizacijų įstatymas ir kiti. Aptartos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo finansavimo, Lietuvos nacionalinio radijo III programos, Lietuvos menininkų rūmų išlikimo ir kiti klausimai. Posėdyje dalyvavęs premjero patarėjas Arvydas Juozaitis papasakojo apie Kultūros kongreso, kurį neseniai įsikūręs Lietuvos kultūros politikos institutas ketina organizuoti 2002 m. sausį ar vasarį uždavinius ir tikslus.

Seimo seniūnų sueigos teikimu Janė Narvilienė, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcijos atstovė, vienbalsiai išrinkta Komiteto pirmininko pavaduotoja..
Naujausi pakeitimai - 2001 10 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas