Lietuvos Respublikos Seimas

2001 10 24 d. BFK posėdis

 

 

 

1 Apsvarstyti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Valstybės kontrolės 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte Nr.IXP-1070 numatyti asignavimai.

Galutinį sprendimą Komitetas priims 2001 11 19 d. komiteto posėdyje.

2. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

    • Draudimo įstatymo antrojo skirsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1065 kuratoriai J.Palionis J.Palaitis /A.Mikalauskas/;
    • Muitinės kodekso 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 56, 57, 63, 66, 72, 76, 77, 79, 81, 90, 92, 93, 94, 97, 106, 110, 112, 118, 119, 125, 128, 132, 137, 139, 141, 157, 160, 162, 163, 165, 170, 172, 178, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 197, 198, 202, 203, 205, 206, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 223, 225, 226, 227, 228, 229 straipsnių pakeitimo ir papildymo 5(1), 54(1), 54(2), 56(1), 85(1), 150(1), 165(1), 195(1), 198(1), 216(1), 216(2), 216(3), 216(4), 216(5), 216(6), 223(1) straipsniais įstatymo projekto IXP-1079 ES kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
    • Seimo statuto "Dėl statuto 46 straipsnio papildymo" projekto kuratoriai Alg.Butkevičius R.Palaitis /G.Morkūnas/.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 24.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas