Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 10 22 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 10 22 apsvarstė 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. Išklausyta Žemės ūkio ir Finansų ministerijų atstovų informacija apie biudžeto projekte numatytas lėšas žemės ūkio programoms finansuoti bei Žemės ūkio rūmų ir kitų visuomeninių organizacijų atstovų pastabos dėl šio projekto.

Daugumas pasisakiusių Komiteto narių pažymėjo, kad bus neįmanoma įvykdyti strateginių žemės ūkio modernizavimo uždavinių bei pasirengimo stojimui į ES sąlygų, jeigu šios sferos finansavimas 2002 metais bus sumažintas 8 proc., kaip tai siūlo padaryti Vyriausybė.

Komitetas nusprendė padaryti biudžeto projekto svarstyme pertrauką iki šių metų lapkričio 5 d.

Posėdyje pritarta Komiteto išvadai dėl Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir 10 straipsnio papildymo įstatymo projekto (IXP-656), kuriame numatomas tikslesnis žemės grąžinimo, suteikimo ir perdavimo eiliškumas.

Seimo nariai G. Mikolaitis ir P. Gražulis paskirti Komiteto išvadų projekto rengėjais dėl Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto(IXP-492).

 

KRK informacija

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas