Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas Nr.34-6 dėl psichinėmis ligomis sergančių asmenų daromų sunkių nusikaltimų

 

2001 spalio 17 d. Nr. 34-6

Vilnius

 

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 2001 m. spalio 17 d. posėdyje, dalyvaujant komiteto pirmininkui A.Sadeckui, komiteto nariams S.Buškevičiui, A. Griciui, K. Kriščiūnui, A. Matulevičiui, N.Medvedevui, G.Purvaneckienei, E.Skarbaliui, N.Steiblienei, komiteto vyresniajam patarėjui D.Valiuliui, padėjėjai A.Šatkauskaitei, taip pat Sveikatos apsaugos viceministrui V.Žilinskui, Generalinio prokuroro pavaduotojui valstybiniam justicijos patarėjui V.Barkauskui, Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus l.e.p. pirmininkui J.Riepšui, Policijos Kriminalinio biuro vyr. komisarui Policijos generalinio komisaro pavaduotojui V.Telyčėnui, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui V.Junokui, Rokiškio psichiatrijos ligoninės vyriausiam gydytojui A.Judickui, Valstybinės Teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovui K. Daškevičiui, Teismo psichiatrijos asociacijos prezidentei J.Marcinkevičienei, Valstybinės ligonių kasos Projektų valdymo skyriaus viršininkui R.Šagždavičiui, Naujosios Vilnios psichiatrinės ligoninės direktoriui V. Mačiuliui, svarstė klausimą dėl psichinėmis ligomis sergančių asmenų daromų nusikaltimų.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje buvo išklausytos visų posėdžio dalyvių ir komiteto narių nuomonės bei vertinimai, išanalizuota valstybės institucijų pateikta informacija apie problemos aktualumą ir jos sprendimo būdus. Posėdžio metu institucijų, kurios dalyvauja priimant sprendimą dėl priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių panaikinimo ar pakeitimo, atstovai pripažino, kad nebuvo panaudoti visi turimi įgaliojimai tam, kad Rokiškio psichiatrijos ligoninėje gydytiems, nusikaltimus padariusiems psichiniams ligoniams nebūtų ankščiau laiko sušvelnintos taikomos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės ar jos apskritai panaikintos. Taip pat buvo pritarta siūlymui, peržiūrėti LR Baudžiamojo kodekso 59 straipsnį, reglamentuojantį priverčiamąsias medicininio pobūdžio priemones, taikomas psichiniams ligoniams bei LR Baudžiamojo proceso 363 straipsnį, reglamentuojantį priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių panaikinimą ar pakeitimą. Posėdyje taip pat pažymėta, kad iki šiol neįsteigta griežtojo stebėjimo psichiatrinė ligoninė, nors jos būtinumas numatytas LR Baudžiamajame kodekse bei tai, kad nesprendžiamos Rokiškio psichiatrijos ligoninėje esančios problemos.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas konstatuoja, jog psichinių ligonių daromų nusikaltimų skaičius gali didėti, o šiuo metu esanti priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo bei keitimo tvarka psichinėmis ligomis sergantiems asmenims neužkerta kelio nesavalaikiams minėtų asmenų paleidimams iš gydymo įstaigų ir neapsaugo visuomenės nuo galimų pakartotinų nusikaltimų. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

 Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Spręsti Viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninė reorganizavimo klausimus, išplečiant sustiprinto stebėjimo režimo skyrių ir įsteigiant griežtojo stebėjimo režimo skyrių;

užtikrinti ligoninės finansavimą, kuris sudarytų sąlygas ligoninei tinkamai prižiūrėti asmenis, kuriems taikomos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės.

 Sveikatos apsaugos ministerijai

Išanalizuoti Viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės veiklą bei parengti pasiūlymus, kurie užtikrintų tinkamą pavestų funkcijų vykdymą;

rengiant priverstinai gydomų pacientų teismo psichiatrinės ekspertizės ir priverstinio gydymo tvarką pasitelkti Generalinės prokuratūros, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus;

iki 2001 m. lapkričio 30 d. kartu su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos parengti gydymo įstaigų, kuriuose taikomos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, apsaugos tvarką.

 LR Generalinei prokuratūrai prie LR Aukščiausiojo Teismo 

Iki 2001 m. lapkričio 1 d. kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos bei kitomis suinteresuotomis institucijomis parengti ir pateikti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui Baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso pataisas, kurios sugriežtintų priverčiamųjų medicinos pobūdžio priemonių skyrimo bei pakeitimo tvarką

 Specialiųjų tyrimų tarnybai

Žymiai didesnį dėmesį skirti galimų korupcijos ir piktnaudžiavimo atvejų, skiriant bei keičiant priverčiamąsias medicinos pobūdžio priemones, tyrimui bei atskleidimui.

 

Komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 23.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas