Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 22 d. posėdyje

Komitete aptartos Rusų dramos teatro problemos, dalyvaujant Rusų dramos teatro darbuotojams. Nutarta prašyti Kultūros ministerijos informuoti apie priimtą sprendimą dėl Rusų dramos teatro problemų.

Komitetas svarstė Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktą 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. Posėdyje dalyvavo kuruojamų sričių ministerijų ir departamentų vadovai. Po diskusijų nuspręsta toliau projektą svarstyti spalio 29 dienos posėdyje.

Komiteto narys Povilas Jakučionis pristatė LR įstatymo “Dėl 1954 m. Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu 1999 metų antrojo protokolo ratifikavimo” projektą. Komitetas vienbalsiai nutarė šiam projektui pritarti.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas