Lietuvos Respublikos Seimas

2001 10 22 d. BFK posėdis

  1. SVARSTYTA: Seimo narių Algirdo Butkevičiaus ir Gintauto Šivicko pasiūlymai Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo projektui Nr.IXP-948 (4) (registruoti Seime 2001-10-22 ).
  2. Pateikti pasiūlymai pateikti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pateiktas pastabas (didžioji dalis juridinės technikos ir redakciniai pasiūlymai).

   NUSPRĘSTA:

   Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

  3. SVARSTYTA: Seimo narės Kazimieros Prunskienės pasiūlymai Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo projektui Nr.IXP-948 (registruoti Seime 2001-10-17 12 val. 10 min.).
  4. Pasiūlymų tikslas - kad būtų kompensuotas akcizas reguliariam vietinio susisiekimo keleiviniam kelių transportui.

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

  5. SVARSTYTA: Seimo narių Stasio Kružinausko, Juliaus Sabatausko ir Algirdo Kunčino pasiūlymai Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-989A.
  6. Pasiūlymų tikslas įteisinti naują lengvatą - motinai arba tėvui, neturintiems sutuoktinio ir auginantiems vieną vaiką iki 18 metų, bei besimokantį dieniniame mokymo įstaigos skyriuje vieną vaiką iki 24 metų - 335 litai, auginantiems du ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, bei besimokančius dieniniame mokymo įstaigos skyriuje vaikus (įvaikius) iki 24 metų, už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) neapmokestinamasis minimumas didinamas 53 litais.

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

  7. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos" IXP-790.

Seimo nutarimo tikslas - patvirtinti Lietuvos Respublikos 2000 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitą pagal 2000 metų gruodžio 31 d. būklę - 644692,1 tūkst.litų turto ir įsipareigojimų su rezervu balansą, 4405066,2 tūkst.litų pajamas, 4580786,2 tūkst.litų išlaidas, 29173,8 tūkst. litų grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų sumažėjimą.

NUSPEĘSTA:

Pritarti bendru sutarimu.

5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-1070 - kuratoriai: Alg.Butkevičius G.Vagnorius /visi patarėjai/;

- Seimo rezoliucijos "Dėl 2002, 2003 ir 2004 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" projektas IXP-1071 - kuratoriai Alg.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/;

- Akcizų įstatymo 5(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1072 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1045 - kuratoriai V.Saulis E.Savickas /A.Brazdilienė/;

  • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-1073 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
  • 2002 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-1074 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /A.Brazdilienė/;
  • Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-503 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/.Naujausi pakeitimai - 2001 10 22.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas