Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. spalio 17 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-999.

NUSPRĘSTA:

  1. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos, Seimo narių S.Burbienės ir E.Maldeikio išvadas, pasiūlymus ir pastabas. Kartu su patobulintu įstatymo projektu pateikti reikiamus palydimuosius įstatymų projektus ("už" balsavo 12 komiteto narių).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas Eugenijus Maldeikis.

 

2.SVARSTYTA:

Kelių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-782.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, įvertinant Seimo nario E.Klumbio, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, Teisės ir teisėtvarkos komiteto, Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Savivaldybių asociacijos, o taip pat komitete išsakytas pastabas bei pasiūlymus.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Jonas Budrevičius.

 

3.SVARSTYTA:

Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio papildymo ir 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-783.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Savivaldybių asociacijos pastabas ir pasiūlymus.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Jonas Budrevičius.

 

4.SVARSTYTA:

Seimo narių J.Veselkos, P.Vilko, V.Landsbergio, J.Čekuolio, V.Steponavičiaus, A.Rimo, V.Baravyko pasiūlymai Pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-864(3).

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti Seimo nario J.Veselkos pasiūlymui Pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-864(3) (bendru sutarimu).
  2. Nepritarti Seimo nario P.Landsbergio pasiūlymui Pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-864(3) (bendru sutarimu).
  3. Nepritarti Seimo narių J.Čekuolio ir G.Steponavičiaus pasiūlymų Pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-864(3) 1 daliai ("už" balsavo 10 komiteto narių).
  4. Pritarti Seimo narių J.Čekuolio ir G.Steponavičiaus pasiūlymų Pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-864(3) 2 daliai ("už" balsavo 9, "prieš" - 1 komiteto narys).
  5. Nepritarti Seimo narių A.Rimo ir V.Baravyko pasiūlymui Pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-864(3) (bendru sutarimu).
  6. Pritarti Seimo nario P.Vilko pasiūlymui Pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-864(3) ("už" balsavo 5, "prieš" - 4 komiteto nariai).

 

5.SVARSTYTA:

LRS Biudžeto ir finansų, Teisės ir teisėtvarkos komitetų ir Teisės departamento išvados Alkoholio kontrolės įstatymo 20 ir 43 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-281(3).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Biudžeto ir finansų komiteto siūlymui atmesti Alkoholio kontrolės įstatymo 20 ir 43 straipsnių papildymo įstatymo projektą IXP-281(3), kadangi konfiskuoti alkoholio produktai realizuojami Vyriausybės nustatyta tvarka biokuro gamybos ir kitoms techninėms reikmėms ("už" balsavo 8, "prieš" 1 komiteto narys).

2. Iš dalies pritarti Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvados siūlymui pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pateiktas pastabas. Alkoholio kontrolės įstatymo 20 ir 43 straipsnių papildymo įstatymo projekte IXP-281(3) suderintos sąvokos "realizuojami" ir "panaudojami" 1 ir 2 straipsniuose. ("už" balsavo 8, "prieš" 1 komiteto narys).

3. Pritarti Teisės departamento išvadai Alkoholio kontrolės įstatymo 20 ir 43 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-281(3) ("už" balsavo 8, "prieš" 1 komiteto narys).

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-966 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, A.Vazbį, komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

2.Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. spalio 26 dienos.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Valstybės turto fondo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-504 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, D.A.Barakauską, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-433(3) ir Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1018 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 19.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas