Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001-10-15 posėdį

Komitetas 2001 10 15 posėdyje apsvarstė Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (IXP-762(2) ir bendru sutarimu nusprendė svarstyme daryti pertrauką bei pavesti Komiteto nariui H. Žukauskui ir patarėjai D. Latvelienei parengti Komiteto išvadą ir pateikti svarstyti artimiausiame posėdyje.

Išklausyta Žemės ūkio ir Finansų ministerijų informacija apie Akcizų įstatymo nuostatos dėl gazolio, naudojamo žemės ūkyje, neapmokestinimo akcizu, įgyvendinimo ir naujos redakcijos Akcizų įstatymo projekto bei Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija apie mėsos ir kitų žemės ūkio ir maisto prekių importą į Lietuvą.

Be to, apsvarstytas naujas Lietuvos Respublikos Seimo statuto projektas. Nuspręsta pritarti Komiteto pasiūlymas ir pateikti juos Seime sudarytai darbo grupei. (Pasiūlymai pridedami).

 

Darbo grupės Statuto redakcijai 2001-10-15 Nr.110-14-227

tobulinti vadovui

Gerb. Č.Juršėnui

 

Dėl Seimo Statuto naujos redakcijos projekto

 

Teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Diskutuotina 57 straipsnio 1 dalies nuostata “Komitetų sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsuojančių komiteto narių balsų dauguma”.

Taikant šią nuostatą, gali atsitikti taip, kad sprendimą priims vienas balsuojantis Seimo narys.

2. 58 straipsnio 3 dalį perkelti į 51 straipsnį. Ši nuostata aktuali ne tik atliekant parlamentinę kontrolę, bet ir dirbant kasdieninį Seimo darbą.

3. Projektą papildyti nauju 60 straipsniu “Seimo komitetų sekretoriatai”:

“Seimo komitetų sekretoriatai yra Seimo kanceliarijos struktūriniai padaliniai, priskirti Seimo komitetų žinion ir padedantys komitetams įgyvendinti jų funkcijas. Komitetų sekretoriatų darbą organizuoja komitetų vyresnieji patarėjai.”

4. 65 straipsnio 1 dalies 1 punktą po žodžių “žemės reforma” papildyti žodžiais “ir kaimo plėtrą”.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas