Lietuvos Respublikos Seimas

2001 10 15 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas išklausė informaciją apie Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo įgyvendinimo kontrolę bei Gamtinių išteklių apsaugą ekstremalių situacijų (krizių) atvejais. Dalyvavo Aplinkos, Krašto apsaugos ministerijų, botanikos, geografijos, geologijos institutų, Civilinės saugos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentų atstovai. Nuspręsta prašyti suinteresuotų institucijų pateikti savo pasiūlymus iki š.m. spalio 20 d.

Aplinkos apsaugos komitetas pritarė Seimo statuto patobulintos redakcijos projekto 60 straipsniui "Aplinkos komiteto veiklos kryptys" ir siūlo šio straipsnio 2 dalyje po žodžio "projektavimo" įrašyti žodį "statybos" ir suredaguoti sekančiai: 2) teikti pasiūlymus Seimui dėl pagrindinių aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo politikos krypčių formavimo, aplinkos apsaugos strategijos, subalansuotos regioninės plėtros, komunalinio ūkio, projektavimo, statybos, žemės, nekilnojamųjų kultūros vertybių, gamtos išteklių naudojimo, miškų ūkio, medžioklės ir žvejybos klausimais.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 17.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas