Lietuvos Respublikos Seimas

2001 10 17 d. BFK posėdis

 

 

  1. Svarstyta informacija dėl Lietuvos banko darbo remiantis lito persiejimui nuo JAV dolerio prie euro ir grynųjų eurų įvedimui Europos Sąjungos valstybėse /Kuratoriai: Alg.Butkevičius, vyr.patarėjas G.Morkūnas/.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas R.Šarkinas konstatavo, kad lito persiejimas nuo JAV dolerio prie euro numatomas nuo 2002 metų vasario 2 d. Lietuvos bankas ir komerciniai bankai pasiruošė persiejimui. Konstatuota, jog persiejimas:

  • neturės įtakos valiutų rinkai;
  • neatsilieps neigiamai Lietuvos ūkio subjektams;
  • neturės įtakos kainų stabilumui (nebent 0,2 procentinio punkto).
  1. SVARSTYTA: Seimo narių J.Palionio ir J.Veselkos pateiktas protokolinis sprendimas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo projektui Nr.IXP-948(4).
  2. "Seimas rekomenduoja Lietuvos Respublikos vyriausybei teikti UAB “Lietuviškas midus” visokeriopą pagalbą,kad ši bendrovė ne vėliau,kaip iki 2004 metų įsiteisintų nacionalinio gamintojo statusą.Šį sprendimą siūlome priimti kartu su nauju akcizų įstatymu."

   NUSPRĘSTA:

   Pritarti pateiktam protokoliniam sprendimui.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  3. SVARSTYTA: Seimo nario J.Veselkos pasiūlymai Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo projektui Nr.IXP-948(3) (registruoti Seime 2001-10-15 9 val. 45 min.).
  4. "21 straipsnio 2-oje dalyje po žodžio “tarifas”parašyti”o nuo 2004m.sausio 1 d.-taikomas 2000 litų už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizo tarifas”.

   31 straipsnio 1 dalyje vietoje skaičiaus “720”įrašyti “660” toliau kaip tekste

   33straipsnyje vietoje žodžių “200 litų už 1000 litrų” įrašyti “170 litų už 1000 litrų”."

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

  5. SVARSTYTA: Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-915; Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10,13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-915A.
  6. Nuspręsta:

   1. Atmesti Lietuvos Respublikos Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 10, 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (IXP-915), kadangi pritarta alternatyviam įstatymo projektui (IXP-915A);

   2. Vadovaujantis Seimo statuto 147 straipsniu, sudaryti darbo grupę Lietuvos Respublikos Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui (IXP-915A) patobulinti šios sudėties:

   1. G. Šivickas Seimo narys (pirmininkas);

   2. B.Bradauskas Seimo narys;

   3. A. D. Barakauskas Seimo narys;

   4. L. Šumskaitė Finansų ministerijos lošimų skyriaus viršininkė;

   5. J. Balevičienė Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento direktoriaus pavaduotojas;

   6. Č. K. Blažys Lošimų priežiūros komisijos pirmininkas;

   7. A. Mikalauskas Biudžeto ir finansų komiteto patarėjas.

    

  7. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

1) Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektui IXP-990 - Alg.Butkevičius A.Kubilius (J.Alasevičienė);

2) Asociacijų įstatymo 10 ir 11 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-991 - Alg.Butkevičius A.Kubilius (J.Alasevičienė);

3) Labdaros ir paramos fondų įstatymo 9 ir 10 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-992 - Alg.Butkevičius A.Kubilius (J.Alasevičienė);

4) Visuomeninių organizacijų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-993 - Alg.Butkevičius A.Kubilius (J.Alasevičienė);

5) Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-994 - Alg.Butkevičius A.Kubilius (J.Alasevičienė).

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 17.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas