Lietuvos Respublikos Seimas

2001-10-17

UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO POSĖDIS

Vilnius, spalio 17 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomas darbo grupės Seimo statuto redakcijai tobulinti parengtas naujos Seimo statuto redakcijos projektas. Diskusijos metu komiteto nariai pasidalijo savo mintimis apie tobulintinas statuto dalis. Komitetas nusprendė pateikti galutines savo išvadas po to kai Justino Karoso vadovaujama URK darbo grupė patobulins kai kurių straipsnių formuluotes.

Šiandien URK taipogi pritarė Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos” projektui Nr. IXP-534.

 

Parengė G. Ramanauskas

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 17.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas