Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. spalio 15 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001 10 15 dieną:

Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(24) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 224, 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-914, Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 84(1) straipsniu ir 237, 241(1), 242 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-956, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 142(2) ir 142(4) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1002.

Dėl Policijos finansavimo strategijos įstatymo projekto IXP-797 komiteto nariai iš esmės pritarė projektui, tačiau nusprendė siūlyti projekto rengėjams įstatymo projekte palikti tik 1 ir 2 straipsnius.

Balsų dauguma( Už-4, susilaikė-1, prieš-1) komiteto nariai pritarė Baudžiamojo kodekso 24 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-936, Pataisos darbų kodekso 25, 45(1), 67, 69 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-937 ir Baudžiamojo proceso kodekso 410 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-938. Šių įstatymų tikslas humanizuoti nuteistųjų laisvės atėmimu iki gyvos galvos bausmės atlikimą, t.y. atlikusiems bausmę ne mažiau kaip 10 metų kalėjime ir neturintiems galiojančių nuobaudų, pagal kalėjimo administracijos teikimą, teismui priėmus nutartį, perkelti iš kalėjimo į griežtojo režimo pataisos darbų koloniją.

Bendru sutarimu taip pat pritarta Patentų įstatymo 2, 6, 26, 31, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo 27(1) straipsniu įstatymo projektui IXP-910.

Advokatūros įstatymo 7 ir 18 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo nauju dešimtuoju papildymo nauju dešimtuoju skirsniu įstatymo projekto IXP-939 ES, komitetas nusprendė svarstyme padaryti pertrauką, surengti klausymą, nes svarstant komitete projektas vertintas, neigiamai, kaip prieštaraujantis konstituciniam diskriminacijos draudimo principui.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 16.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas