Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. spalio 15 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 142(2) ir 142(4) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1002.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

  1. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.
  2. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą patikslinant sankcijų skyrimą, t.y. nustatant konkrečius atvejus, kada atsakomybė taikoma tik vairuotojams, kada tik vežėjams, o kada ir vairuotojams, ir vežėjams.
  3. Komiteto paskirtas pranešėjas Rimas Valčiukas.

 

2.SVARSTYTA:

Akcizų įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo panaikinimo ir Akcizų įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1026.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo 6, "prieš" - 1, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Jonas Budrevičius.

 

3.SVARSTYTA:

Seimo nario S.Kružinausko pasiūlymas Alkoholio kontrolės įstatymo 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-460(3).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Seimo nario S.Kružinausko pasiūlymui Alkoholio kontrolės įstatymo 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-460(3) ("už" balsavo 4, "prieš" - 4, "susilaikė - 1 komiteto narys).

4.SVARSTYTA:

Seimo nario B.Bradausko pasiūlymas ir LRS Biudžeto ir finansų komiteto išvada Lietuvos Respublikos skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo projektui IXP-941(3).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Seimo nario B.Bradausko pasiūlymui Lietuvos Respublikos skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo projektui IXP-941(3) - bendru komiteto narių sutarimu.

2. Pritarti LRS Biudžeto ir finansų komiteto dėl Lietuvos Respublikos skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo projekto IXP-941(3) išvadai ir pasiūlymui redaguoti 3 straipsnio 4 punktą: "Kai supirkimo vietos steigiamos kituose miestuose, rajonuose, jų steigimo adresas turi būti suderintas su atitinkamomis savivaldybėmis ir įrašomas į licencijas" - bendru komiteto narių sutarimu.

Taip pat vyko Antidempingo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-876, Prekybos įstatymo ir LR Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos prekybos įstatymo įgyvendinimo" pripažinimo netekusiais galios" įstatymo projekto IXP-1019, Alkoholio kontrolės įstatymo 4 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-1020, Įmonių rejestro įstatymo 10(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1021 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 15.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas