Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. spalio 8 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

 

 

Teisė ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001 10 08 dieną:

 

Apsvarstytas Baudžiamojo kodekso 227(3) straipsnio pakeitimo ir papildymo 227(4) straipsniu įstatymo projektas IXP-1007, teikėjas V.Landsbergis.

TTK komitetas vieningai pritarė jo aktualumui ir būtinumui, tačiau pasiūlė komiteto svarstyme padaryti pertrauką iki kito posėdžio t.y. iki 2001 10 10 d. ir projektą patobulinti pagal komitete išsakytas pastabas. Projektui tobulinti paskirti teisingumo viceministras G.Švedas, komiteto nariai R.Sedlickas, J.Sabatauskas, komiteto vyr. patarėjas A.Kabišaitis. Posėdyje dalyvavęs projekto autorius V.Landsbergis sutiko su tokiu sprendimu.

2.Apsvarstytas Seimo nutarimo” Dėl Nacionalinio nusikaltimų kontrolės ir prevencijos Lietuvoje programos patvirtinimo” projektas IXP-781

Projekto tikslas - suvienyti vyriausybinių, savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų pastangas įgyvendinant nusikaltimų kontrolę ir prevenciją, išplėsti nusikaltimų kontrolės subjektų sistemą, kuri gebėtų nuosekliai ir kompleksiškai šalinti ir neutralizuoti esmines nusikaltimų priežastis ir sąlygas, racionaliai panaudoti materialinius ir žmogiškuosius resursus.

Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam NSGK tobulinti Seimo nutarimą pagal komitete išsakytas pastabas. Posėdyje dalyvavęs VRM Viešojo saugumo departamento skyriaus viršininko pavaduotojas Algimantas Urmonas pritarė pateiktoms pastaboms ir sutiko su tokiu komiteto sprendimu.

3. Apsvarstyti Seimo antikorupcijos komisijos įstatymo projektas ir su juo susiję projektai IXP-974-977 (teikėja N.Steiblienė, TTK pagrindinis).

Komitetas bendru sutarimu pritarė patobulintiems įstatymo projektams.

4.Apsvarstytas įstatymo "Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 17 straipsnio papildymo projektas IXP-122

Komitetas balsų dauguma nusprendė atmesti projektą.

 

5.Apsvarstytas Civilinio proceso kodekso 396 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP- 831.

Komiteto nariai bendru sutarimu nusprendė grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į komiteto bei Seimo teisės departamento pastabas.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 12.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas