Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. spalio 3 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Teisė ir teisėtvarkos komiteto 2001 10 03 d. posėdyje:

Komiteto posėdyje dalyvavo komiteto pirmininkas A.Sakalas, nariai: E.Klumbys, R.Sedlickas, R.Šukys, D.Velička, Z.Mačernius (pavaduojantis J.Bernatonį); komiteto patarėjai: A.Kabišaitis, L.Zdanavičienė, komiteto padėjėja I.Randakevičienė.

1. SVARSTYTA:

Baudžiamojo kodekso 310 ir 3212 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-384

Kviestieji asmenys: Teisingumo viceministras G.Švedas.

 

Komiteto patarėjas A.Kabišaitis pakomentavo teikiamą įstatymo projektą bei pristatė pateiktas pastabas.

 

Pagal pateiktas ir posėdžio metu išsakytas pastabas įstatymo projektas patobulintas atsisakant 3212 straipsnio papildymo. Kas yra namų gamybos stiprūs alkoholiniai gėrimai – sąvoka įvardyta BK 310 straipsnyje. BK 310 straipsnio pakeitimo redakciją suderinta su Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatomis.

 

1. NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu – už.

 

2. SVARSTYTA:

Baudžiamojo kodekso 310 ir 3212 straipsnių papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-385

Kviestieji asmenys: Teisingumo viceministras G.Švedas.

 

Pagal pateiktas ir posėdžio metu išsakytas pastabas įstatymo projektas patobulintas išbraukiant žodžius “teikimus, teikimas” iš projekto straipsnių. Taip pat projekto nuostatos papildytos nuoroda, kad teismas priimdamas sprendimą vadovaujasi BK 7 straipsnio nuostatomis (projekto 2 straipsnis, pakoreguotos jo dalys). Taip pat pritarta pasiūlymui, kad bausmę vykdančios institucijos privalo informuoti asmenį (nuteistąjį) apie teisę pateikti teismui prašymus dėl bylos peržiūrėjimo.

 

2. NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu – už.

 

3. SVARSTYTA:

Fizinio asmens gimimo momento nustatymo įstatymo projektas IXP-830

Kviestieji asmenys: Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė R.Vaitkienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė A.Armonavičienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė N.Stasiulienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė I.Palijanskienė.

 

E.Klumbys pasiūlė sujungti 2 straipsnio 2 ir 3 dalis į vieną dalį, numatyti atvejus dėl gimimo momento nustatymo, kada naujagimį priima medikas tačiau ne sveikatos priežiūros įstaigoje, ištaisyti prieštaravimus tarp 4 ir 5 straipsnio nuostatų.

3.Nuspręsta:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į E.Klumbio pastabas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu –už.

 

 

4. Svarstyta:

Žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-845

Kviestieji asmenys: Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė R.Vaitkienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė A.Armonavičienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė N.Stasiulienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė I.Palijanskienė.

 

4. Nuspręsta:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į E.Klumbio pastabą 8 straipsnio 3 dalyje įrašyti po žodžio “metodiką” žodžius “ir tvarką” bei į visas Seimo Teisės departamento pastabas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu –už.

 

5. SVARSTYTA:

Patentų įstatymo 2, 6, 26, 31, 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-910.

Kviestieji asmenys: Patentų biuro atstovė L.Talienė.

 

5. Nuspręsta:

Daryti įstatymo projekto svarstyme pertrauką ir projekto autoriams su komiteto išvadų rengėjais patobulinti projektą pagal raštu pateiktas Seimo Teisės departamento bei patarėjo pastabas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu –už.

6. SVARSTYTA:

Transporto veiklos pagrindų pakeitimo įstatymo projektas IXP-433(3).

 

 6. NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į pateiktas pastabas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu –už.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 12.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas