Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 10 d. komiteto išvažiuojamasis posėdis Panevėžyje

10.00 – 11.00 val. komiteto nariai miesto savivaldybėje susitiko su savivaldybės ir KTU Panevėžio instituto vadovais. Buvo tariamasi dėl savarankiškosios universitetinės mokyklos Panevėžyje steigimo.

Svarstant klausimą dėl Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto reorganizavimo į savarankišką Panevėžio aukštąją mokyklą dalyvavo Panevėžio meras, kiti savivaldybės atsakingi darbuotojai, taip pat Kauno technologijos universiteto ir Šiaulių universiteto rektoriai, KTU Panevėžio instituto direktorius.

Panevėžio meras pažymėjo, kad Panevėžys, kaip Aukštaitijos regiono centras, neturi savo mokslo ir studijų centro. Savivaldybė siūlo pripažinti, kad Panevėžio regionui būtina turėti savarankišką universitetą, tačiau įstatyminė bazė ir reali situacija KTU Panevėžio institute neleidžia nedelsiant inicijuoti Panevėžio universiteto steigimo.

KTU rektorius prof. Ramutis Bansevičius pasiūlė parengti KTU Panevėžio instituto plėtros programą iki 2006 m., kurioje būtų numatyta:

    • Panevėžio apskrities ir miesto savivaldybės indėlis;
    • mokslinio ir pedagoginio personalo ugdymo strategija;
    • materialinės bazės vystymo planas;
    • naujų studijų programų, atitinkančių regiono poreikius įdiegimo planas ir kita,

turint tikslą, kad 2006 m. KTU Panevėžio institutas būtų reorganizuotas į Panevėžio universitetą.

Komiteto pirmininkas iškėlė idėją įsteigti Šiaurės Lietuvos universitetą Šiaulių universiteto ir KTU Panevėžio instituto pagrindu. Pirmininkas pažymėjo, kad tokių pavyzdžių, kai universitetas yra steigiamas keliuose miestuose, yra pakankamai daug Europos valstybėse.

Šiaulių universiteto rektorius prof. Vincas Laurutis išreiškė abejonę dėl Šiaurės Lietuvos universiteto steigimo ir pasiūlė pagalvoti apie savarankiškos Panevėžio aukštosios mokyklos steigimą KTU Panevėžio instituto ir Panevėžio aukštesniosios technikos mokyklos bazėje.

Komitetas nusprendė tęsti klausimo dėl savarankiškos aukštosios mokyklos steigimo Panevėžyje svarstymą kituose Komiteto posėdžiuose.

11.00 – 11.45 val. su Panevėžio švietimo darbuotojais buvo aptartos ir kai kurios šalies ir miesto švietimo aktualijos: naujosios švietimo įstaigų finansavimo tvarkos įgyvendinimas, švietimo įstatymo rengiama nauja redakcija, mokyklų renovacijos projektas ir kt. Panevėžio miesto ir rajono švietimo vadovai, mokyklų direktoriai išdėstė savo poziciją šiais klausimais, išklausė komiteto narių ir pirmininko prof. Rolando Pavilionio nuomonę. Abi pusės sutarė, kad tolesnei sklandžiai švietimo pertvarkai yra būtina visų politinių jėgų susitarimu priimta švietimo reformos strategija. Komitetas įsipareigojo siekti, kad toks dokumentas kuo greičiau būtų pradėtas svarstyti visų Seime atstovaujamų politinių partijų.

12.00 – 12.30 val. - Vadybos mokymo centre susitikimas su studentų ir moksleivių parlamento atstovais.

13.50 – 14.30 val. –spaudos konferencija.

14.30 –15.00 val. susitiko ir susipažino su Pasaulio vaikų ir jaunimo teatrų asociacijos prezidentu,viešinčiu Panevėžyje.

15.00 – 15.40 val. aplankyta Dailės galerija.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas